Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Kostnader

De flesta av träffarna genomförs hemma hos föreningen, i deras lokaler, vilket inte medför några kostnader.

Fika/kost i samband med träffarna hos föreningen bekostas av föreningen.

Om träffen genomförs på annan plats bekostar vi fika/kost. Det kan även ske via bidrag från idrottslyftet.

Kostnader för de projektledare som kommer och leder arbete med föreningen bekostas av oss.

Eventuella ledighet som deltagarna väljer att ta får deltagarna eller föreningen själva bekosta.