Information och rekommendationer gällande covid-19

Läs mer här.

Tävlingskonferens

Samtliga föreningar i Småland och Blekinge inbjuds till  tävlingskonferens med Smålands Innebandyförbund, för att diskutera tävlingsfrågor inför säsongen 2020/2021.

Till tävlingskonferensen kan alla föreningar i Småland och Blekinge lämna in förslag (motioner) på förändringar som finns nu i SmIBFs lokala förutsättningar (föreskrifter).
På tävlingskonferensen tar sedan de närvarande föreningarna beslut i ärendet.

Ärenden av ekonomisk natur kan ej behandlas. Det är SmIBFs styrelse som beslutar om frågor rörande anmälningsavgifter, domararvoden, dispensavgifter och tävlingsavgifter etc. enligt SmIBFs stadgar.

Datum: 26 februari 2020
Tid: kl. 18:00 börjar vi med middag därefter tävlingskonferensen kl 19:00.
Plats: Royal Corner, Växjö
Anmälan: senast 12 februari 2020. Anmäl er här! *
Fullmakt: Skall vara förbundet tillhanda senast den 19 februari 2020.

*OBS! Blekinge föreningar meddelar anmälan till pernilla.johansson@innebandy.se 


Motioner
Senast den 18 december 2019 ska motioner från föreningarna vara Smålands Innebandyförbund tillhanda.

Motioner kan skickas till Smålands IBF, Att: Tävlingskonferens, Box 485, 551 16 Jönköping eller mejlas in till smaland@innebandy.se

Fullmakt/anmälan
Vid Tävlingskonferensen har föreningarna en (1) röst i vardera kategori där de har lag i enligt nedan och Distriktsstyrelsen sju (7) röster.

Antal röster

Herrseniorlag 1
Damseniorlag 1
Ungdomslag 1

Har föreningen fler än ett (1) lag i någon kategori berättigar detta ej till fler röster än en (1) för denna kategori. En förening kan max få 3 röster.

Beräkningen sker på innevarande säsongs antal lag i seriespel. Förenings vars lag som har blivit uteslutna eller dragits sig ur före 1 januari kan föreningen ej tillgodo räkna sig röster för.

Vid votering krävs enkel majoritet, d.v.s. minst 50% av upprättad röstlängd, för att avgöra frågor.

Föreningen får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud skall medföra fullmakt från sin förening. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva rösträtt anges.

Ombud får företräda max en förening på Tävlingskonferensen.


Anmälda till Tävlingskonferensen
Denna lista uppdateras löpande.

Förening: Antal röster: Rösträtt: Fullmakt
Smålands IBF 7 st    
CL98 IC 3 st Mikael Sandebäck JA
Hovshaga AIF 3 st Klas Samuelsson Nej
Husqvarna IK 3 st Jimmy Olausson JA
IBK Husar 2 st Thomas Atting JA
Ingelstad IBK 2 st Anders Karlsson JA
Jämjö IBK 2 st Patrik Renevall JA
Jönköpings IK 2 st Tobias Aldehammar JA
Jönköpings IK Ungdom 3 st Francisco Haraldsson JA
Nässjö IBK 3 st Tomas Lundström JA
Rottne IF 2 st Carl Jaktlund JA
Ryds SK 3 st Michael Johansson Nej
S/W 2010 2 st Gerhardt Borkowski Nej
Växjö IBK 2 st Therese Spjut Nej
Växjö IBK Utveckling 3 st Johan Schönbeck Nej
Westerviks IBK 3 st Magnus Larsson JA
Älmhults IBK 2 st Dennis Olsson JA