Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Utmärkelser

Smålands Innebandyförbund vill uppmärksamma personer som gör ett utmärkande arbete inom förbundet eller föreningen genom att dela ut medaljer vid årsmötet.

Följande utmärkelser delas ut:

  • Årets domare och årets framsteg
  • Årets spelare (Smålandslaget)
  • Förtjänsttecken


Ansökan

  • Förslagsrätt till utdelning av utmärkelser tillkommer föreningar och förbundsstyrelsen.
  • Ansökan om utmärkelser skall göras via formulär.
  • Ofullständiga ansökningar kommer ej att behandlas utan återsänds till förslagsställaren.
  • Beslutande myndighet är Smålands Innebandyförbunds styrelse.
  • Utdelning av utmärkelser sker vid Smålands Innebandyförbunds årsmöte.
  • Avsteg från kriterierna och tidsramarna kan göras om särskilda skäl föreligger. Beslut härom fattas av styrelsen.

Ansök om utmärkelse!

Här kan ni ansöka om Årets förening/ledare och förtjänsttecken till person och förening.