Information och rekommendationer gällande covid-19

Läs mer här.

Miljö

Smålands Innebandyförbund skall genom aktivt arbete inom våra ramar minska miljöpåverkan och förebygga föroreningar från vår verksamhet.

Detta gör vi genom följande punkter

  • Vid indelning av serier skall man ta hänsyn till avstånden för att minimera resandet.
  • Vid förbundsresor skall man genom planering och förläggning av gemensamma möten ge möjlighet för samåkning till och från möten.
  • Vid konferenser eller motsvarade skall hotell användas som aktivt arbetar för miljön.
  • Genom att använda dagens IT verktyg skall vi minimera nyttjandet av papper.
  • Vid val av kommuniktionsmedel ska transportmedel som är miljövänliga användas.