Information och rekommendationer gällande covid-19

Läs mer här.

Klassindelning

Speldagar 26-28 mars 2021

P 15 Pojkar födda -05 eller senare
F 15/16 Flickor födda -05/-04 eller senare
P/F 13 Pojkar/Flickor födda -07 eller senare
P/F 11 Pojkar/Flickor födda -09 eller senare

Speldagar 9-11 april 2021

P/F 17 Pojkar/Flickor födda -03 eller senare
P 16 Pojkar födda -04 eller senare
P/F 14 Pojkar/Flickor födda -06 eller senare
P/F 12 Pojkar/Flickor födda -08 eller senare
Parasport Div 2 och 3

Flytt av spelare:   
Det är ej tillåtet att flytta spelare mellan lag i samma åldersklass. Men samma spelare kan spela i fler lag om de inte är i samma åldersklass.
 
Licens/Deltagande:   
En spelare kan endast representera en förening under Fair Play Cup (Licens har man endast för en förening)

Kombinerade lag:
Det går bra att kombinera lag med en annan förening.
Tänk på att spelarna inte får spela i något annat lag under cupen när ni har ett kombinerat lag.