Viktiga datum

13 januari  2019: sista anmälningsdag (gäller samtliga klasser)

Från 14 januari 2019: extra avgift på 1000:- tas ut om laget drar sig ur.

31 januari 2019: Sista dag att lämna in er dispensansökan.

13 februari 2019: Sista dag att beställa mat och logi.
OBS! Vi behöver göra beställningen av mat och specialkost tre veckor innan cupen därför kan vi inte göra några justeringar efter sista beställningsdag..

6 mars 2019: fakturan på anmälningsavgiften och beställningen ska vara betalad.