Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Lägerplan 2021-2022

Lägerplan Småland 2021-2022 för spelare födda 04-07

Då vår verksamhet påverkas på grund av Coronapandemin har ett antal läger och aktiviteter flyttats eller ställts in. Nedan finns vår grovplanering för vår spelarutbildning.

Anmälan öppnas när vi har datumen klara för lägren.


Flickor/Pojkar -04

Förberedelseläger 1,  11-12 september, lördag -söndag (efter detta lägret kommer 20 spelare att tas ut).

Förberedelseläger 2,  25-26 september, lördag-söndag (träningar + matcher mot Västergötland).

Förberedelseläger 3,  16-17 oktober, lördag-söndag (träning + matcher mot Östergötland).

SDF-SM,  30 oktober - 2 november, Nyköping


Flickor/Pojkar-05

Turneringshelg i augusti, lördag-söndag (många matcher för alla spelare som anmäler sig).

Camp Småland i september, lördag-söndag (en trupp på ca 35 spelare kallas).

Förberedelseläger 1 under helgen vecka 44, fredag- söndag (20 spelare kallas).

Förberedelseläger 2 mellan jul och nyår, preliminärt 27-29 december.

SDF-SM 6-9 januari 2022


Flickor/Pojkar -06

Temaläger 3 under vecka 44.

Lägren är 2022
Temaläger 4, under vecka 7 (Jönköping) och vecka 8 (Kalmar/Växjö). 

Turneringshelg i april, lördag-söndag.


Flickor/Pojkar -07

Temaläger 1 under vecka 44.

Lägren är 2022
Temaläger 2 under vecka 7 (Jönköping) och vecka 8 (Kalmar/Växjö)