Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Corona information

Här finner ni aktuell information från oss gällande Corona.

Svensk Innebandy har tagit fram generella riktlinjer och länk till deras sida finner ni ute till höger under länkar.
Vi kommer att uppdatera denna sidan efterhand med nyheter.

Uppdaterad 2021-01-27

Återstart 1 februari har utgått.
Återstarten 5/3 är framflyttad en vecka till 12/3, detta är en anpassning till Svenska Innebandyförbundets beslut att scenario C gäller. Kolumnen "Ingen återstart" är datumen flyttade från vecka 9 till vecka 10 i de serier som är berörda.

För detaljerad information se pdf filer under respektive serie som uppdateras efter hand.


Uppdaterat 2021-01-22

Från och med 25/1 tillåts träning inomhus för födda 2005 och senare. Nuvarande restriktioner med vissa undantag och lättnader förlängs till 7/2. Regeringen har utlovat nya besked innan helgen vecka 5.

Läs mer här!

Uppdaterat 2020-12-21

Folkhälsomyndigheten har kommit med ytterligare åtgärder för att bromsa smittan, en av åtgärderna kommer att få påverkan på vår idrott och det är nedan skrivning. Det är upp till varje region och kommun att att fatta beslut ifrån texten, var noga med att inhämta er kommuns beslut gällande träning.

- Kommuner och regioner rekommenderas att stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig att bedriva, till exempel badhus, bibliotek, länsmuseer och öppna förskolor, till och med den 24 januari.

Vi har senaste veckan arbetat fram olika scenarier för en eventuell återstart av våra junior- och seniorserier, vi kommer på sidan Tävlingsinformation, återstart av serier att inom kort lägga ut dokument för respektive serier hur vi tänker oss att komma igång om läget förbättras och att FHM släpper på restriktionerna. Vi har sammanställt allt för en överblick i dokumentet Återstart seniorlag 2021 som finns ute i kanten under dokument.Uppdaterat 2020-12-18

De nu gällande nationella allmänna råd som gäller till och med 30/6 2021 medger inte tävlingsspel för spelare födda 2004 eller tidigare, Gällande spelare födda 2005 och senare så medger riktlinjerna enstaka matcher i närområdet, och i mitten av januari kommer besked från Svensk Innebandy hur detta ska tolkas.
När smittläget förbättras så kommer FHM att justera sina nationella allmänna råd,

Vi följer det datum som Svensk Innebandy har sagt och det är att tävlingsspel kan tidigast komma igång 23-24 januari 2021 under förutsättning av nya besked ges från FHM.

Träningsmatcher
Då man nu tillåter enstaka matcher för spelare födda 2005 eller senare så kan man spela träningsmatcher mot lag i närområdet, viktigt att att man inom föreningen har en dialog samt att det finns beslut i styrelsen om att genomföra detta. Det är av yttersta vikt att man genomför eventuella träningsmatcher på ett så säkert sätt som möjligt enligt de riktlinjer som som finns. Vid eventuella träningsmatcher så är det förenings domare som dömer, ingen publik, föräldrar som skjutsar bör erbjudas plats i hallen.


Riktlinjer from 14 december
Gällande träning hänvisar vi till Svensk Innebandy och deras uppdaterade protokoll
Ni hittar det här!

Uppdaterad 2020-11-30

Med tanke på att de lokala allmänna råden i länen i Småland och Blekinge förlängs tom 13/12 så har vi beslutat att tävlingsverksamhet pausas i Småland och Blekinge tom 31 december. Vi ser det inte som rimligt att komma igång veckan innan jul.

Under kommande veckor fortsätter arbetet med att ta fram olika strategier gällande de olika serierna och vi kommer att fortsätta den dialog som inletts med lagen i berörda serier.

Tävlingsverksamheten (samtliga matcher inkl Poolspel) i Småland och Blekinge pausas tom 31 december.

Vi har beslutat att vi pausar all vår tävlingsverksamhet fram till och med 31 december. Vi avvaktar vad som händer efter den 13/12 och ber att få återkomma när vi har mer information gällande att återuppta tävlingsspelet.

 • Samtliga innebandymatcher fram tom 31 december.
  dvs röd nivå, D1, D2, DJ20, H2, H3, H4 HU och HJ18 skjuts upp. Detta gäller även matcher i Smålandscupen.

 • Samtliga innebandymatcher under perioden fram tom 31 december på grön och blå nivå ställs in.

 • Inga lag från Småland och Blekinge ska under perioden fram tom 31 december spela matcher, cuper eller delta i andra evenemang utanför sitt geografiska område. Detta gäller inte lag som spelar i serier som administreras av Svensk Innebandy, där hänvisar vi till deras information vad som gäller.

 • Inga träningsmatcher oavsett tävlingsnivå ska genomföras fram tom 31 december.


Träning.
Då lokala allmänna råd är införda i länen i Småland och Blekinge tom 13 december.

 • Träning för spelare födda år 2005 och senare kan fortsätta. Alla deltagare i träningsverksamhet måste vidta extra försiktighetsåtgärder, undvika trängsel, hålla distans, byta om hemma, hålla god hygien och självklart stanna hemma om man har minsta sjukdomssymptom. Föräldrar skall i allra möjligaste mån inte vistas inom idrottsanläggningen. Vuxna ska i allra möjligaste mån bara skjutsa sina egna barn och vi avråder från att åka kollektivtrafik till träning. Smålands Innebandyförbund uppmanar föreningar, ledare, utövare och föräldrar att göra kloka val för att minska risken för smittspridning vid träning. 

 • Träning för spelare födda 2004 och tidigare pausas. Observera att detta gäller även i de fall då spelare födda 2004 och äldre tränar tillsammans med spelare födda 2005 och yngre. Föreningar behöver inte meddela motståndarna eller distriktsdomare
Då Smålands Innebandyförbund har tagit beslutet att pausa alla matcher så hanterar vi allt detta gällande lag i serierna och poolspel fram till den 26 november resp. 8 december.Taket på 50 personer i publiken står kvar i Region Blekinge 2020-10-30
Länsstyrelsen meddelade på en presskonferens idag kl. 13:30 att taket på 50 personer i publiken står kvar i Region Blekinge

Konstaterad smitta i lag 2020-10-28
Idrotten ska inte bidra till ökad smittspridning det är varje förenings ansvar att vara noggranna gällande detta. Lyssna på vad smittskyddet eller kommunen ger för råd till Er förening gällande träningar och matcher.

För vår tävlingsverksamhet gäller:

 • Vid konstaterad smitta eller misstanke om smitta i lag ska match flyttas, detta gäller oavsett serienivå, OBS! gäller serier administrerade av Smålands IBF - Kontakt tas med Håkan Söderman på kansliet.
 • Vid smitta runt ett lag och i föreningen som påverkar föreningens matcher råder vi Er att ta en kontakt med Håkan Söderman på kansliet.

 

300 i publiken från 1/11
Från och med 1 november höjs maxgränsen gällande publik till 300 personer, detta är kopplat till ett antal punkter som måste uppfyllas.

 • Anvisad sittplats
 • 1 meter till andra
 • Max två i sällskap
 • Utövare och funktionärer ingår inte i 300
 • Anvisad sittplats –behöver ej vara fast monterad stol, utan kan vara utmärkt på annat vis. Dock måste all publik sitta ned.

Urdragning poolspelslag
Vid eventuell urdagning av lag i poolspel lätt/mellan där man spelar med 4 lag vid varje tillfälle kommer vi inte att ersätta det urdragna laget pga rådande situation. Vi ser gärna att det aktuella poolspelet genomförs med 3 lag istället. Vi tar i detta läget inte in fler lag.

Kontaktpersoner
Vid frågor gällande publik och riktlinjer runt matcher hänvisas till Stefan Franzén.
Tävlingsfrågor hänvisas till Håkan Söderman.Matchflytt pga covid-19, seriedirektiv och tackprocedur 2020-10-22
Ingen kostnad för matchflytt pga Corona. Just nu ökar smittspridningen runt om i Småland och Blekinge, en hel del matcher behöver flyttas pga olika uppkomna situationer kopplade till Corona.
Behöver ni flytta en match pga Corona så tar ni kontakt med Håkan Söderman på kansliet.

Det är riktlinjerna från Svensk Innebandy som gäller för vår tävlingsverksamhet, vi vill framlyfta ett par punkter.

 • Inget sidbyte ska ske
 • Inget krav på sargvakter
 • Ingen fysik hälsnings- eller tackprocedur mellan lagen, lag och domare eller ledare. Vi ber spelare, ledare och domare att undvika all form av hälsnings- eller tackprocedur genom att använda handslag eller knogarna. Det räcker gott med ett hej eller tack utan att man vidrör varandra. Vi måste vara rädda om varandra.


Råd och riktlinjer för poolspel uppdaterade 2020-10-08
Vid ett Teamsmöte den 7 oktober tillsammans med ett antal föreningar har vi diskuterat och justerat de riktlinjer vi tagit fram för poolspel. Ni finner dokumentet ute i högerkanten under dokument.

Registrering av publik gällande smittspårning 2020-10-07
I ett förtydligande från Svenska Innebandyförbundets jurist så behöver man inte registrera publiken.
Att inte publiken omfattas beror på att den inte är en del av föreningen arrangemang, man kan inte ha kontroll över vilka som kommer dit i detta avseende.

Anmälan om arrangemang till polisen 2020-10-01
Svensk Innebandy har uppdaterat sina riktlinjer gällande tävlingsverksamhet på distriktsnivå 18/9 där bla texten gällande ordningslagen har ändrats.

Det går bra att ringa till polisen och ställa fråga gällande detta eller så skickar man en mail.
För Kronobergs- och Kalmar län samt Blekinge gäller registrator.syd@polisen.se, för Jönköpings län gäller registrator.ost@polisen.se.


Kontaktperson Stefan Franzén, stefan.franzen@innebandy.se, 036 - 34 54 64