Betalning
Sista betaldag är 1 vecka innan lägerdatum.
Betalning görs via swish nr. 123 461 1398 eller bankgiro 199-1207
Vi föredrar att ni betalar in med Swish!
Skriv på inbetalningen att den avser ”Temaläger t.ex F05” och spelarens namn.

Återbud
Sista återbudsdag inför ett läger som genomförs på helgen, är onsdag samma vecka som lägret äger rum.
När lägerdag inträffar en vardag, är sista återbudsdagen 3 vardagar innan lägerdagen.
Vid återbud efter sista återbudsdagen, får deltagaren betala halva lägerkostnaden.

Vår Policy till uttagningslägren till Smålandslaget.
(Gäller följande läger Turneringshelg, Camp Småland, Förberedelseläger 1 & 2 och SDF-SM)

Spelare som är med i uttagningen till Smålandslaget och som kommit vidare i uttagningen men inte har möjlighet att delta på det kommande lägret pga. sjukdom eller annan giltig orsak, kommer få betala lägerkostnaden för lägret om man vill gå vidare i uttagningen.

Vår policy är att alla som deltar i Smålandslaget ska ha betalt lika mycket.

Vid återbud kontaktar ni

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS