GU för Organisationsledare

GU för Organisationsledare

Som organisationsledare inom Svensk Innebandy har du en viktig roll. Ditt uppdrag handlar om att staka ut en riktning för din förening, tydliggöra för ledare, spelare och föräldrar hur er verksamhet ska bedrivas och skapa så bra förutsättningar som möjligt för detta. För att lyckas i din roll är det viktigt att du är trygg i din kunskap om hur du kan leda och utveckla föreningsverksamheten.

Grundutbildningen för Organisationsledare är ett utmärkt sätt för dig att bli medveten om vad din roll som organisationsledare innebär. Vi belyser områden som är extra viktiga för en välfungerande verksamhet som rollfördelning och ansvar, Barnkonventionen och vårt eget styrdokument Svensk Innebandy Vill. Ni kommer få ökad kunskap om Svensk Idrott och Svensk Innebandy, bli insatta i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU-modellen) och få ny kunskap och inspiration att använda i ert fortsatta föreningsutvecklingsarbete. Detta kommer ge er samma förutsättningar som andra ledare som genomgått motsvarande tränarutbildning. 

Efter utbildningen ges möjligheten att tillsammans med konsulent från Skånes IBF jobba vidare med er föreningsutveckling utefter era behov och utmaningar som finns hos er förening. Utbildningsmaterialet bekostas av medel från Idrottslyftet och utbildningen blir därmed helt kostnadsfri.

Vi i Skåne blev historiska då vi tillsammans med en våra föreningar var det första distriktet i Sverige som genomförde den första utbildningen i januari 2019. Det här sades bland annat då om utbildningen:

"Vi känner att vi behöver få lite coaching i vårt arbete kring föreningen. Det ger en förening de rätta verktygen för att jobba i linje med Svensk Innebandy. Det är en bra avstämningspunkt att man är på rätt väg och kanske ska ändra sitt sätt att jobba. Det här var klockrent för oss." (Gantofta IBK)

Mer om denna lyckade och historiska kväll finns att läsa om och se i reportaget på InnebandyTV på följande länkar:

Premiär för Grundutbildningen för Föreningsledare

Nya utbildningen ska stärka föreningarna

InnebandyTV

Kontakta oss på Skånes IBF på ida.fjallmyr@innebandy.se eller 040 - 600 59 62 för att boka in Grundutbildningen för Organisationsledare till er förening.