Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Årsmötet 2020

Årsmötet 2020


Skånes Innebandyförbunds årsmöte 2020 kommer att genomföras digitalt på Teams tisdagen den 16 juni med start 18:30. 

Kallelse till Årsmötet
Kallelse till Årsmötet 2020 inklusive förslag på föredragningslista samt fullmakt.

Anmälan till årsmötet
Ni anmäler deltagare till årsmötet från er förening genom att skicka namn, roll i föreningen och e-post för de personer som ska delta på mötet till skane@innebandy.se. Flera personer kan delta från en förening, dock kan endast en person utöva rösträtt för föreningen. Anmälda personer kommer få en personlig inbjudan till Årsmötet i Teams.    

Fullmakt
Bifogad fullmakt ska mejlas ifylld och undertecknad till skane@innebandy.se senast tisdagen 16/6 kl. 17:00. Om ni vill skicka fullmakten per post ska den vara Skånes IBF tillhanda senast fredagen 12/6.

Årsmöteshandlingar 
Verksamhetsberättelse 2019/20 

Verksamhetsplan 2020/21 

Budget resultatenheter 2020/21

Budget 2020/21 inkl. resultaträkning 19/20 och 18/19

Info från Valberedningen
200430 - Valberedningen i Skånes Innebandyförbund vill härmed informera om de personer i distriktsstyrelsen vars mandatperiod går ut vid årsmötet tisdagen den 16 juni 2020 samt vilka av dessa som ställer sig till förfogande för omval. Läs infon här. 

200602 - Valberedningens förslag inför Skånes Innebandyförbunds årsmöte tisdagen 16 juni 2020

Hör gärna av er med era tankar till valberedningens ordförande Ola Nilsson på ola.nilsson@innebandy.se
Registrerade fullmakter

Nedan kommer anmälningar till årsmötet att presenteras allt eftersom de blir klara (namn i fetstil utövar rösträtt):

IBK Genarp: Andreas Skog och Jan-Olof Andersson
Willands IBK: Carina Olsson
FC Helsingborg: Joel Olofsson
Kävlinge IBK: Joel Nihlgränd 
Malmö FBC: Henrik Mainz och Mats-Ola Nimgård
Röke IBK: Rickard Träff
Lomma FBC: Jörgen Lindberg och Jan Vångö
Åstorp/Kvidinge IBS: Lennart Hultberg och Niclas Olsson
IBK Lund: Anders Nåfält
IBS Svedala: Katrine Borgelin
FC Cimrishamn: Toni Larsson och Patrik Hammargren
IBK Osby: Magnus Henriksson och Mattias Petersson
Skurups IBK: Claes Lind
Malmhaug IBF: Kalle SjödahlÅrsmötet 2019

Årsmötet 2018