Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Skånes IBF utbildas i jämställdhet

Under januari och februari har Skånes Innebandyförbunds personal och styrelse genomgått den digitala jämställdhetsutbildningen fifty/fifty.

Syftet med utbildningen är att föreningar/förbund ska få mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet och vilka vinster det ger både organisationer och individer. Utbildningen genomförs uppdelat i sex stycken pass á 45 minuter. Emmy Nilsson har ansvarat för utbildningen i Skånes IBFs styrelse och är nöjd med processen:

– Utbildningen täcker olika områden såsom normer, kommunikation, rekrytering, strukturer och makt samt att skapa en åtgärdsplan. I processen har vi tagit upp delar som Skånes IBF jobbar med i nuläget men framförallt har det väckts nya tankar som behövs för att kunna utveckla skånsk innebandy vidare. 

En del av utbildningen innebär att ta fram en åtgärdsplan med konkreta åtgärder. Emmy beskriver några av de åtgärder som identifierats av styrelsen:

– Att få de skånska föreningarna att genomföra fifty/fifty, försöka bredda vårt sätt att rekrytera, se över vår kommunikation, involvera fler ungdomar i vårt arbete samt ta fram handlingsplaner och policys för olika incidenter. 

Emmy rekommenderar alla skånska innebandyföreningar att genomföra utbildningen:

– Som förening får man en tydlig kartläggning på vad man gör bra och vad som behövs utvecklas. Nya diskussioner kring enormt viktiga ämnen förs. Åtgärdsplanen gör det enkelt att jobba vidare med det föreningen behöver för en förbättrad jämställdhet. 

Vill er förening genomföra fifty/fifty kontaktar ni Skånes IBFs föreningsutvecklingsansvarige Simon Löf på simon.lof@innebandy.se. Läs mer om utbildningen på fifty-fifty.nu

short_text    Publicerat av Henrik Paulsson 2021-02-18, kl 14:14