Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Angående skärpta allmänna råd i Skåne län

Folkhälsomyndigheten har idag, 27/10-20, i samråd med smittskyddsläkaren i region Skåne fattat beslut om skärpta allmänna råd.

Skånes Innebandyförbund kommer under kvällen och morgondagen att föra en dialog med Svenska Innebandyförbundet, RF-SISU Skåne och de andra idrottsförbunden i lagidrotterna hur beslutet ska tolkas ur ett idrottspecifikt perspektiv, samt vilka konsekvenser beslutet får på den skånska innebandyn och vilka åtgärder som därmed bör vidtas av oss på Skånes Innebandyförbund samt av skånska föreningar. 

Tisdagens två matcher i Skånemästerskapen skjuts upp. I nuläget är inga övriga beslut om att skjuta upp matcher på distriktsnivå fattade. Skånes Innebandyförbund kommer återkomma med mer information under onsdagen.

Beslutet från Folkhälsomyndigheten finns att läsa här.


short_text    Publicerat av Henrik Paulsson 2020-10-28, kl 17:50