Idrottslyftet 2018

Idrottslyftet

Som innebandyförening i Skåne kan ni söka ekonomiskt stöd i form av Idrottslyftsmedel via Svenska Innebandyförbundet och Skåneidrotten. Tanken med Idrottslyftet är att det ska hjälpa till att skapa en attraktiv verksamhet som sätter utövaren i centrum. Med andra ord att fokus ska ligga på att utforma en verksamhet som är öppen för alla och som upplevs som attraktiv och välkomnande för varje enskild individ. Läs mer om Idrottslyftet på svenskidrott.se.

Idrottslyftet via Svensk Innebandy

Under 2018 går det att söka Idrottslyftsmedel via Svenska Innebandyförbundet för följande inriktningar:

Föreningsutveckling 
Utvecklingsprojekt som görs i samverkan med Skånes IBF och/eller Skåneidrotten. 

Domar- och Tränarutbildningar 
Subventionering av innebandyns egna utbildningar. Läs mer.

Framtidens Ledarskap 
Gäller föreningar som har deltagare med under utbildningen/nätverket Framtidens ledarskap 2018.

Mer info om Idrottslyftet via Svenska Innebandyförbundet finns här. Kontaktperson hos SIBF är Hanna Sandberg.

Idrottslyftet via Skåneidrotten

Idrottslyftsmedel via Skåneidrotten söks i samråd med er förenings  idrottskonsulent. Om ni inte har kontakt med er idrottskonsulent hos Skåneidrotten så finns här en lista på dem, uppdelat efter kommun. 


Ansökan

Ansökan via IdrottOnline


Ansökningar görs via applikationen Idrottsmedel i IdrottOnline. 

Här finns bra instruktioner för hur ni gör en ansökan.

Observera att gällande ledarutbildningar ska ansökningar vara inskickade via IdrottOnline senast 60 dagar efter genomfört utbildningstillfälle. Ansökningar som inkommer senare är inte garanterade idrottslyftsmedel.

Frågor?

Hör gärna av er med tankar kring utvecklingsprojekt i er förening eller om ni har frågor och funderingar kring Idrottslyftet.

Ida Fjällmyr
040-600 59 64