Satsningen Fokus Tjejer påbörjades under säsongen 18/19 med målet att få fler tjejer att börja spela innebandy på grön nivå för att på sikt uppnå en jämställd innebandy i Skåne med lika många spelande tjejer och killar. Satsningen fortsatte under säsongen 19/20 men under förra säsongen 20/21 togs det en paus i satsningen då det inte gick att genomföra med anledning av Covid-19.

Sedan säsong 22/23 har Fokus Tjejer ersatts av Spelarrekrytering genom skolbesök med syftet att rekrytera både tjejer och killar till innebandyn.

Svensk Innebandys syfte är att erbjuda en enkel och rolig sport som alla kan utöva hela livet. Som bidrar till ökad fysisk aktivitet, rörelserikedom och som tar en aktiv roll i att bygga det svenska samhället. Svensk Innebandy har satt upp ett antal övergripande mål till år 2030. Två av dessa mål är:

  • att öka från 116 000 licenserade spelare (2018) till 180 000 licenserade spelare (2030).
  • att öka andelen flick-/damspelare från 30% (2018) till 50% (2030)

 

Skolbesök

Person/personer i er förening åker ut till de skolor i er kommun som vi har bokat in er hos och visar upp innebandy för tjejer i årskurs 1-3. Vid detta tillfälle får barnen möjligheten att testa på innebandy vilket förhoppningsvis leder till ett intresse för fler tjejer och killar att testa på innebandy fler gånger. Föreningen ska ha förberett ett prova-på-tillfällen hos dit barnen är välkomna för att testa på innebandy utanför skolan. 

Idrottslärarna på skolan kommer få en pärm med information om vad innebandy är, förenklade innebandyregler och förslag på lekar, övningar och spelmoment som de kan använda sig av på idrottslektioner och fritids.

 

Prova på-träningar

Inom 1-2 veckor efter att ni har varit ute i skolorna ska tjejerna ha möjlighet att delta på en prova på-träning hos er i föreningen. Om ni redan har ett befintligt tjejlag så kan prova på-träningen vara tillsammans med dem på deras träningstid. Om ni inte har ett tjejlag i denna ålder ska ni starta upp ett nytt lag med egen träningstid. På prova på-träningen ska ni ha ledare på plats som håller i träningen samt så kommer anställd från oss på förbundet finnas på plats och bl.a. dela ut en Fokus Tjejer-tröja till alla nya tjejer som kommer på denna träning.

 

Förslag på genomförande

Förening:

  • Börja med att planera för att kunna starta ett nytt lag på grön nivå.
  • Det behöver finnas träningstid en gång/vecka
  • Ledare som kan hjälpa till i uppstarten innan föräldrar kan ta över som ledare för laget. Fråga vårdnadshavare om de kan tänka sig att vara en av ledarna för laget.
  • Ta fram en lista på de skolor som finns i ert närområde som ni vill besöka.
  • Kontakta någon i er förening som kan genomföra idrottslektionerna under skolbesöken. Tex. finns det några seniorspelare i föreningen som studerar på universitet/högskola som har möjlighet att genomföra dessa besök på dagtid?
  • Under prova på-träningen ska det finnas en person från föreningen som pratar med anhöriga på plats och berättar lite om föreningen, tar kontaktuppgifter, berättar om vad som händer härnäst och svarar på frågor som föräldrarna har.
  • Dokumentera gärna på er hemsida och sociala medier att ni har genomfört skolbesök för att fler ska ha möjlighet att se att det finns möjlighet att börja spela innebandy hos er. Tagga även oss i dessa inlägg så kan vi även lyfta det på våra sociala medier. (Tänk på: Idag krävs samtycke från vårdnadshavare för att dela bilder på barn i sociala medier. Ta bilder så att barnens ansikte inte syns alternativt redigera bilder.)

 

Bidrag att söka

Skånes Innebandyförbund kommer fakturera deltagande föreningar för insatserna ovan. Det fakturerade beloppet kan dock föreningarna söka projektstöd IF för, vilket gör att det i praktiken är kostnadsfritt att genomföra Fokus Tjejer. Beloppet som faktureras bestäms i augusti. Tillsammans med fakturan får ni även ut en mall med instruktioner över hur ni ska söka projektstöd i Idrottonline.

Bidrag för större satsning:

För er som förening kan satsningen skolrekrytering medföra andra omkostnader. Det kan till exempel vara att ni vill arvodera en person i föreningen som genomför skolbesöken. Vi vill dock öppna upp för möjligheten att söka projektstöd även för den typen av kostnader.

Mer information om sökbara medel som stöttning i större satsningar hittar ni här.

Om ni är intresserade av att utöka er satsning kontaktar ni Mikael Jeppsson som är ansvarig för föreningsutveckling så hjälper han er vidare.

Mikael Jeppsson
Skånes Innebandyförbund
mikael.jeppsson@innebandy.se
0703-64 51 01

Om ni vill vet mer om tidigare satsningen Fokus Tjejer, kontaktar ni ansvarig person på Skånes Innebandyförbund, Ellen Tillman.

Ellen Tillman
Skånes Innebandyförbund
ellen.tillman@innebandy.se
0768-58 40 64

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS