Idrottslyftet 2019

Idrottslyftet

Som innebandyförening i Skåne kan ni söka ekonomiskt stöd i form av Idrottslyftsmedel via Svenska Innebandyförbundet och Skåneidrotten. Tanken med Idrottslyftet är att det ska hjälpa till att skapa en attraktiv verksamhet som sätter utövaren i centrum. Med andra ord att fokus ska ligga på att utforma en verksamhet som är öppen för alla och som upplevs som attraktiv och välkomnande för varje enskild individ. Läs mer om Idrottslyftet på svenskidrott.se.

Idrottslyftet via Svensk Innebandy

Under 2019 går det att söka Idrottslyftsmedel via Svenska Innebandyförbundet för följande inriktningar:

Domar - och ledarutbildningar 
Subventionering av våra egna utbildningar. Hur ni ansöker för dessa hittar ni här

Framtidens Ledarskap
Framtidens Ledarskap är ett steg i öka antalet kvinnor med ledaruppdrag. Fler utövare behöver få uppleva ett ledarskap från kvinnor. Nätverk sker på distriktsnivå. Ansökan gäller de personer som blivit antagna till respektive distrikts nätverk. Vi kommer även att bevilja andra projekt med samma syfte.

Föreningsutveckling 
Utvecklingsprojekt i samverkan med distriktets utvecklingskonsulent. Ansökan måste göras i samverkan med föreningens distrikt.

Föreningsutvecklingen och kompetensutvecklingen av organisationsledarna är en förutsättning för att spelare och ledare ska kunna verka i en god miljö. Det är organisationsledarna som skapar strukturerna i en förening, som också leder till en önskvärd kultur. Vi vill att utvecklingsarbetet ska se i samverkan med våra utvecklingskonsulenter i respektive distrikt. 

Mer info om Idrottslyftet via Svenska Innebandyförbundet finns här. Kontaktperson hos SIBF är Josefine Sinclair.

Idrottslyftet via Skåneidrotten

Idrottslyftsmedel via Skåneidrotten söks i samråd med er förenings  idrottskonsulent. Om ni inte har kontakt med er idrottskonsulent hos Skåneidrotten så finns här en lista på dem, uppdelat efter kommun. 


Ansökan

Ansökan via IdrottOnline


Ansökningar görs via applikationen Idrottsmedel i IdrottOnline. 


Observera att gällande ledarutbildningar ska ansökningar vara inskickade via IdrottOnline senast 60 dagar efter genomfört utbildningstillfälle. Ansökningar som inkommer senare är inte garanterade idrottslyftsmedel.

Frågor?

Hör gärna av er med tankar kring utvecklingsprojekt i er förening eller om ni har frågor och funderingar kring Idrottslyftet.

Ida Fjällmyr
040-600 59 64