Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

GU För Organisationsledare

Grundutbildning För Organisationsledare

Utbildningen för er styrelse

 

Syfte: Som styrelse i er förening har ni en viktig roll. Ert uppdrag handlar om att staka ut en riktning för er förening, tydliggöra för tränare, spelare och föräldrar hur er verksamhet ska bedrivas och skapa så bra förutsättningar som möjligt för detta. För att ni ska lyckas i ert styrelsearbete är det viktigt att ni är trygga i er kunskap om hur ni kan leda och utveckla föreningsverksamheten. Under utbildningen hjälper vi er med att stärka er förening så att ni har en stark organisation, ledarengagemang och löpande utvecklingsarbete. Det här kallar vi er föreningsutveckling. 

Steg 1: 

Ni bokar in ett möte tillsammans med oss på Skånes IBF då vi kommer och besöker er på er hemmaplan/annat önskemål. Då det finns möjlighet följer också er regionala idrottskonsulent från RF-SISU Skåne med oss. Syftet med mötet är att berätta om vår verksamhet och hur vår föreningsutveckling är upplagd. Vi pratar dessutom igenom era behov för att sedan kunna individanpassa utbildningen efter er.

Tidsåtgång: 30 minuter - cirka 1 timme

Deltagare: Hela styrelsen

 

Steg 2:

Vi bokar in ett eller fler tillfällen när vi genomför utbildningen tillsammans.

Tidsåtgång: En eller flera delar av utbildningen: Cirka 1 timme, Hela utbildningen: Cirka 3 timmar

Deltagare:Hela styrelsen

 

Utbildningen innehåller följande delar:

Strategi 2025: Svensk Idrotts resa mot 2025 som innebandyn är en del av

Barnkonventionen och vad lagen innebär för er innebandyförening

Svensk Innebandy Vill: Vår verksamhetsplan som beskriver hur vi vill att innebandyn ska bedrivas i Sverige

SIU modellens nyckelfaktorer för ert styrelsearbete

Checklista på att ni har grundläggande kunskap i föreningskunskap

Föreningsanalys: Utbildningen avslutas med en föreningsanalys hur vi tillsammans når era mål och hur era förutsättningar ser ut. Vi pratar också kort innan vi avslutar om nästa steg efter utbildningen

 

Hur ni går tillväga:

Ni tar kontakt med Ida Fjällmyr, Skånes IBF, på ida.fjallmyr@innebandy.se / tfn 040 - 600 59 62 

 

Praktiska detaljer: 

Kostnad: Utbildningsmaterialet bekostas av ekonomiskt stöd och är därmed helt kostnadsfritt

Plats: Er hemmaplan eller annat önskemål

 

Vad har utbildningen fått för respons? 

Skåne var det första distriktet i Sverige i januari 2019 att genomföra Grundutbildningen För Organisationsledare.

Det här sades då om utbildningen:

"Vi känner att vi behöver få lite coaching i vårt arbete kring föreningen. Det ger en förening de rätta verktygen för att jobba i linje med Svensk Innebandy. Det är en bra avstämningspunkt att man är på rätt väg och kanske ska ändra sitt sätt att jobba. Det här var klockrent för oss." (Gantofta IBK)

Mer positiv respons om utbildningen finns att läsa om och se i reportaget på InnebandyTV på följande länkar:

Premiär för Grundutbildningen för Föreningsledare

Nya utbildningen ska stärka föreningarna

InnebandyTV

Ni hittar även en längre artikel på: 

Styrelser blir starkare av utbildningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningar som genomfört GU För Organisationsledare

Gantofta IBK
IBK Lund
IBS Svedala
Röke IBK
IBK Genarp
Åkarps IBK
FC Cimrishamn
Bromölla IBK
Skånes Innebandyförbund
Bjärreds IBK
Förslövs IF
Skurups IBK
FBC Ystad