GU För Organisationsledare

GU För Organisationsledare

 

Utbildningen för er styrelse

 

Mål/varför: Som styrelse inom Svensk Innebandy har ni en viktig roll. Ert uppdrag handlar om att staka ut en riktning för er förening, tydliggöra för tränare, spelare och föräldrar hur er verksamhet ska bedrivas och skapa så bra förutsättningar som möjligt för detta. För att lyckas i era roller är det viktigt att ni är trygga i er kunskap om hur ni kan leda och utveckla föreningsverksamheten. Vi ska stärka och hjälpa er förening utefter era behov såsom en stark organisation, ledarengagemang och löpande utvecklingsarbete/andra utmaningar. Det här kallar vi er föreningsutveckling. 

 

Steg 1: 

Vi bokar in ett möte med er förening på er hemmaplan, förslagsvis att vi besöker er på ett styrelsemöte. Syftet med mötet är att berätta om vår verksamhet och hur vi tänker kring vår föreningsutveckling. Vi pratar dessutom igenom era behov och individanpassar sedan utbildningen efter just er förening.

Tidsåtgång: 30 minuter - cirka 1 timme

Deltagare: Hela styrelsen

 

Steg 2:

Vi bokar in ett eller fler tillfällen utefter era behov när vi genomför utbildningen.

 

Tidsåtgång: 

- Ett tillfälle (en del av utbildningen): Cirka 1 timme (kan exempelvis genomföras på ert nästa styrelsemöte)

- Hela utbildningen: Cirka 3 timmar

 

Deltagare: Hela styrelsen

 

 

GU För Organisationsledare innehåller följande delar:

- Strategi 2025: Svensk Idrotts resa mot år 2025 som innebandyn är en del av

- Svensk Innebandy Vill: Vår verksamhetsplan och värdegrund som beskriver hur vi vill att innebandyn ska bedrivas i Sverige

- SIU modellens (vår spelarutvecklingsmodell) nyckelfaktorer för ert styrelsearbete

- Vi checkar att ni har följande: Verksamhetsplan, Värdegrund, Stadgar, Tydlig rollfördelning, Bra koll på ekonomin, Årshjul, Årsmöte och ev. Krisplan.

- Föreningsanalys: Utbildningen avslutas med en föreningsanalys av ert nuläge i Strategi 2025 och era utmaningar/behov

 

Hur ni går tillväga:

Ni tar kontakt med Ida Fjällmyr, Skånes IBF, på ida.fjallmyr@innebandy.se / tfn 040 - 600 59 62 

 

Praktiska detaljer: 

Kostnad: Utbildningsmaterialet bekostas av medel från Idrottslyftet och är därmed helt kostnadsfritt.

Plats: Er hemmaplan eller annat önskemål

 

 

Skåne - första distrikt i Sverige att genomföra GU För Organisationsledare

Vi i Skåne blev historiska då vi tillsammans med en våra föreningar var det första distriktet i Sverige som genomförde den första utbildningen i januari 2019. Det här sades bland annat då om utbildningen:

"Vi känner att vi behöver få lite coaching i vårt arbete kring föreningen. Det ger en förening de rätta verktygen för att jobba i linje med Svensk Innebandy. Det är en bra avstämningspunkt att man är på rätt väg och kanske ska ändra sitt sätt att jobba. Det här var klockrent för oss." (Gantofta IBK)

Mer om denna lyckade kväll finns att läsa om och se i reportaget på InnebandyTV på följande länkar:

Premiär för Grundutbildningen för Föreningsledare

Nya utbildningen ska stärka föreningarna

InnebandyTV

Ni hittar även en längre artikel på: 

Styrelser blir starkare av utbildningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningar som genomfört GU För Organisationsledare

Gantofta IBK
IBK Lund
IBS Svedala
Röke IBK
IBK Genarp
Åkarps IBK
FC Cimrishamn