Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Värvningspolicy 2021/2022

Syftet med värvningspolicyn är att få fler innebandyspelare och fler lag, vilket ger fler välmående föreningar i länet och att Östergötlands Innebandy växer till en attraktivare idrott.

Syftet är att undvika värvningar och övergångar bland unga spelare innan de gått ut grundskolan. Om vi låter våra ungdomar utvecklas i lugn och ro i en positiv och trygg miljö, kommer de, förutom att vara aktiva innebandyspelare under längre tid, också att vara mer mogna för en satsning på innebandy då de når junioråldern.

Vår ambition är att ha flera lag i varje åldersklass på så många orter som möjligt så att våra lag i yngre åldrar inte behöver resa så långt. Att våra innebandyspelare får spela så många matcher i närområdet som möjligt så att vi får dem att välja att vara kvar i vår idrott.

Vi vill med denna värvningspolicy förbättra samarbetet och dialogen mellan föreningarna i länet. Att vi alla har samma mål att ha kvar som många som möjligt så länge som möjligt i vår idrott.

Det är föreningarnas ansvar att informera ledare och föräldrar inom den egna föreningen om att värvningspolicy finns.

 

Övergripande värvningspolicy

Vid alla typer av värvningar/övergångar ska ansvarig i "nya" föreningen kontakta ansvarig i moderföreningen innan kontakt med spelaren får göras.


Värvningspolicy för ungdomsspelare

Vår förening genomför inte aktivt uppsökande verksamhet eller prova-på-träningar i syfte att rekrytera redan licensierade spelare inom aktuellt åldersintervall (födda 2005 eller senare).

Om föreningen blir uppsökt av förälder som själv tar kontakt skall den uppsökta föreningen uppta dialog med moderförening för att diskutera situationen och söka överenskommelse om ev övergång.

I dialogen mellan moderföreningen, nya föreningen och förälder ska följande tas upp:

Vad är syftet med övergången? Vilka blir konsekvenserna vid en eventuell övergång?

Exempel på naturlig övergång:

• Spelaren flyttar och byter ort
• Spelarens lag finns inte längre kvar

 

Kontaktpersoner: