Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Avgifter 2020/2021

Avgifter 2020/2021

Kansliavgift          3000 kr
Domarnas resor    1600 kr/lag

Serieavgift:
Herr

Division 2 9 000 kr
Division 3  8 000 kr
Division 4 8 000 kr
Herrutveckling  7 000 kr
Junior* 4 000 kr
DM (Senior, junior, ungdom) 2 000 kr

Dam 

Division 1* 10 000 kr
Division 2* 8 000 kr
Junior* 4 000 kr
DM (Senior, junior, ungdom) 2 000 kr

* Samadministreras med Södermanland 

Vid frågor kan man kontakta Stefan Nygren.
stefan.nygren@innebandy.se 
010-476 50 72