Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Avgifter 2020/2021

Pojkar /Flickor

Blå (födda -08/-11) 3 000 kr
Grön (födda -11/-13) (1 lag) 800 kr
Grön (2 lag)* 1 400kr
Grön (3 lag eller fler)*  1 800 kr

*Om samma lag anmäler flera lag på grön nivå så sker en differentiering av anmälningsavgiften.. 

Vid frågor kan man kontakta Stefan Nygren.
stefan.nygren@innebandy.se 
010-476 50 72