Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Undanröjande av Tävlingskonferensens beslut

Vårt beslut på Tävlingskonferensen 2022-03-24 om att införa straffavgörande i samtliga seniorserier om resultatet är oavgjort efter sudden death och att förlängningen då ska spelas 10 minuter (motion från Linköping IBS) har granskats av Svenska Innebandyförbundet och dess Juridiska nämnd.

 

Följande beslut har fattats av SIBF:

 

BESLUT: Juridiska nämnden beslutar att undanröja Tävlingskonferensens beslut 2022- 03-24 (§8) på grund av att det strider mot Tävlingsbestämmelsernas kap 5 § 3 Poängberäkning.

 

SKÄL

JN konstaterar att Tävlingsbestämmelserna (TB) fastställs av Tävlingskongressen och att SDF, där detta särskilt reglerats, har rätt att fastställa särskilda bestämmelser, lokala förutsättningar, för distriktsserierna. SDF ska även fastställa seriekrav.

Gemensamt för båda dessa är att avstegen endast ska omfatta sådant som distriktet förfogar över.

 

JN konstaterar att det i 3 kap. 5 § TB är reglerat hur poängberäkningen vid match i tävling går till.

Av bestämmelsernas andra stycke framgår följande. Match med oavgjort resultat vid ordinarie speltids slut, där en extra poäng kan fördelas spelas maximalt fem (5) minuters förlängning som avbryts när något av laget gör mål. Vid mållös förlängning utdelas ingen extra poäng.

Tävlingens administratör, SDF, har därmed möjlighet att besluta om att det vid oavgjort resultat ska spelas om en extra poäng.

Det är därför reglerat hur poängberäkningen i seriematcher kan gå till och denna regel förfogar inte SDF över utöver vad som är reglerat.

 

JN finner att Östergötlands IBF:s Tävlingskonferens inte förfogar över regelverket om poängberäkning i seriespel på annat sätt än det är reglerat i TB.

Juridiska nämnden beslutar att undanröja Tävlingskonferensens beslut 2022-03-24 (§8) på grund av att det strider mot 3 kap. 5 § Tävlingsbestämmelserna om poängberäkning.

 

Detta innebär att vi även kommande säsong spelar alla våra seniorserier enligt följande regelverk:

 

10.6 Sudden Death

Vid oavgjort resultat efter full tid tillämpas max 5 minuters Sudden Death. Sudden Death spelas alltid med effektiv speltid.

I match som slutar oavgjort efter Sudden Death erhåller lagen en poäng vardera. Vid vinst i Sudden Death erhålls ytterligare en bonuspoäng för segrande lag, d.v.s. två poäng.

short_text    Publicerat av Stefan Nygren 2022-05-13, kl 12:21