Information och rekommendationer gällande covid-19

Läs mer här.

Förberedande Tävlingsträff

Vi kan glädjande konstatera att det till årets Tävlingskonferens inkommit 6 motioner från er föreningar. ÖIBF har 4 förslag till förändringar som tillsammans med motionerna skall behandlas på vår Tävlingskonferens som sker tisdagen den 24 mars, Scandic Väst Linköping.

Vi inbjuder därför till en förberedande Tävlingsträff för att gemensamt diskutera förslag från ÖIBF och föreningarnas motioner.
Här ges möjlighet att ställa frågor till förslagsställarna och ÖIBF.
Vi hoppas och tror att detta skall leda till bättre förutsättningar så att vi kan fatta kloka och bra beslut på vår Tävlingskonferens.

Den förberedande Tävlingsträffen äger rum tisdagen den 10 mars, Scandic Väst Linköping, med start klockan 18:00.
Anmälan görs till Stefan Nygren på mail senast måndag 9 mars.
stefan.nygren@innebandy.se

Alla motioner och förslag hittar ni här

short_text    Skrivet av Stefan Nygren 28 februari 2020