Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Våra ledare

Förbundskapten:

Dan Leijon
Dan.Leijon@se.storck.com
070-661 51 40

Ledare:

Claes "Clacke" Engström

claes.engstrom@innebandy.se

Marcus Johansson

marcusmaleri@gmail.com

Martin Sävenhed

vikingahovdingen@hotmail.com

Sjukvårdare:

Annika Svensson

annikatvilling@hotmail.com