Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Tävlingsföreskrifter och matchtider

JUNIOR OCH UNGDOM

Matchtider 4-5 december:
DJ och HJ, 2 x 20 min, effektiv tid.
Övriga klasser, 2 x 15 min, rullande tid, effektiv tid tillämpas sista tre minuterna av ordinarie matchtid.

Matchtider 2-3 april:
HJ, 3 x 20 min, effektiv tid.
Övriga klasser, 3 x 15 min, rullande tid, effektiv tid tillämpas sista tre minuterna av ordinarie matchtid.

Vid oavgjort resultat i respektive final, då tillgrips förlängning tills mål görs, dock i maximalt 10 minuter. Därefter straffavgörande enligt SIBF:s reglemente.

Åldersdispenser 

I Ungdomsklasserna ges det automatiskt dispens för max 2 st överåriga per match som är högst ett år äldre. Spelare som deltar som överårig får endast spela i det laget under DM.
Syftet är att lag inte ska behöva lämna lagmedlemmar utanför DM p.g.a. åldern. Inte för att laget ska spetsa sitt lag med de främsta från årskullen ovanför. 

Tävlingsbestämmelser

Vi tillämpar Svenska Innebandyförbundets tävlingsbestämmelser, de kan du läsa här!

Poängberäkning & tabellsystem

Poängberäkning vid match i tävling är enligt följande; 
- Segrande lag, tre (3) poäng
- Oavgjord match, en (1) poäng
- Förlorande lag, noll (0) poäng

1. Placering i turnering avgörs genom antal vunna poäng i aktuell grupp

2. Vid lika poängställning avgörs placering genom inbördes möte/n, det vill säga att en ny tabell räknas fram med berörda lag*:
2a) Inbördes placering avgörs genom antal poäng
2b) Vid lika poäng avgörs placering genom inbördes målskillnad, det vill säga skillnaden mellan antalet gjorda och insläppta mål
2c) Är målskillnaden lika placeras det lag främst som har gjort flest inbördes mål

3) Är lagen trots detta lika avgörs placering genom total målskillnad där alla resultat i gruppen räknas

4) Är målskillnaden lika placeras det lag främst som totalt har gjort flest mål i gruppen

5) Är lagen trots detta lika placeras det lag främst som har minst antal utvisningsminuter i gruppen

6) Är lagen trots detta lika sker lottning mellan de lag som ej kunnat särskiljas.

*I de fall där fler än två lag ska särskiljas upprepas förfarandet fr o m punkten 2) med
kvarvarande lag som ska placeras.
I de fall en grupp endast består av två lag, och där match genomförs som slutar
oavgjort tillämpas begränsad sudden death fem (5) minuter, därefter
straffslagsavgörande enligt Regelhandboken.