Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Inför årsmötet den 29 augusti 2021

Inbjudan till årsmöte

Söndagen den 29 augusti kl 13:00 är ni föreningar välkomna till Idrottens Hus, Örebro (Karlsgatan 28) till vårt årsmöte. Fullmaktsregistrering från 12:30. 

På årsmötet kommer följande avhandlas:

  • Sedvanlig dagordning enligt stadgarna
  • Med mera 

Viktigt att ni som förening deltar och har den formella rösträtten. För att er förenings representant ska inneha föreningens mandat, då måste fullmakten vara korrekt ifylld och inlämnad före årsmötet. Fullmakten finner ni till höger i den gråa rutan... 

Handlingar inför årsmötet finns till höger i den gråa rutan (uppdateras regelbundet)

Dokument inför årsmötet