Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Tränare:

Martin Stockhult - Huvudansvarig
070-931 65 83
martin.stockhult@telia.com 

Lagledare:

Morgan Sären - Koordinator 
070-949 50 00
askgk@telia.com