Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

It-enkät 2019

Enkäten är stängd 2019-04-08

 

IT-enkät för personal och förtroendevalda

Läs bakgrunden igen - klicka här!