Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Tävlingskongressen

Om Svensk Innebandy

Tävlingskongressen behandlar tävlingsfrågor

Tävlingskongressen hålls fjärde kvartalet vartannat år och har som syfte att behandla tävlingsfrågor. Kongressen består av ombud från distrikten och de föreningar som tillhör förbundsserierna. 

Nästa Tävlingskongress kommer genomföras söndagen den 11 december 2022. Sista dag att inkomma med motioner är den 12 september 2022 (90 dagar före kongressen).

Extra Tävlingskongressen 2021 hölls digitalt den 18 april. (Klicka för mer info)

Tävlingskongresssen 2020 hölls digitalt den 29 november. (Klicka för mer info)

Tävlingskongressen 2018 hölls den 2 december i Uppsala. (Klicka för mer info)