Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Tävlingskongressen

Tävlingskongressen behandlar tävlingsfrågor

Tävlingskongressen hålls fjärde kvartalet vartannat år och har som syfte att behandla tävlingsfrågor. Kongressen består av ombud från distrikten och de föreningar som tillhör förbundsserierna. 

Tävlingskongressen 2020 kommer hållas den 29 november. Förslag till ärende/motion att behandla vid Tävlingskongressen skall vara SIBF tillhanda senast 90 dagar före kongressen.

Möteshandlingar till Tävlingskongresssen 2020, och den extra Tävlingskongressen 2021, finns här.

Tävlingskongressen 2018 hölls den 2 december i Uppsala. (Klicka för mer info)