Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Förbundsmötet

Vårt högst beslutande organ

Förbundsmötet är Svensk Innebandys högsta beslutande organ.
Svenska Innebandyförbundet kommer genomföra sitt förbundsmöte söndag 14 juni på Best Western Bromma.

Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet:
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 mars. Skickas till info@innebandy.se

Nominera: 
Nominera till valberedningen
Nominera till förbundsstyrelsen

Här nedan kommer det uppdateras med dokument inom kort:
Fullmakt
Handlingar

Nominera till förbundsstyrelsen och valberedningen

Handlingar- kommer fyllas på inom kort

Förbundsmöten genom tiderna