Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Matchflytt

Info om matchändringar 18/19

Spelprogram – matchdatum, tid och plats:
Lag som är anmält till serie och tävling som administreras av distriktet förbinder sig att spela på av distriktets angiven plats och matchtid.
Fastställt datum, tid och plats är den informationen som finns i iBIS.

Ändring av match:
Matchändringar sker genom ifyllande av avsett webb-formulär här nedan. Matchändringen är ej genomförd förrän den är godkänd och beslut meddelats av ansvarig ur TK, varför man inte ska avboka den ursprungliga tiden innan allt är godkänt.

Grundregeln för att en matchändring ska godkännas, är att båda lagen samtycker i att ändra matchen och att eventuella kostnader för matchändringen är accepterad av någon part.

Datum räknas från och med att korrekt matchändring inkommit till ansvarig i distriktets TK.

Om inte nytt datum/tid/hall har meddelats vid ansökan om matchändring ska detta meddelas omgående, dock senast inom 5 arbetsdagar från inskickad ansökan, till ansvarig i distriktets TK. Annars utgår avgift för detta enligt Matchändring som skett utan godkännande från distriktet.

Alla matchändringar som sker efter den 20 september 2018 för matcher som spelas som singelmatcher i raka serier medför att en avgift tas ut. Detta gäller ej om matchändringen sker enligt reglerna för avgiftsfria matchändringar.

För ändring av starttid av match inom samma dygn eller spelplats beslutar TK, oaktat om lagen är överens. Grundregeln är att om ändringen är ekonomisk fördelaktigt för arrangerande förening eller möjliggör bättre förutsättningar för mer publik, ska ändringen medges.

Ändrad match bör vara spelad inom 3 veckor efter det datum den ändrades ifrån om inte avsteg medgivits av TK.

Speldatum för ändrad match får inte infalla efter sista spelomgång i serien.

Matchändring beviljas inte heller under tid då seriens sista omgång är påbörjad. Avsteg kan, genom TK, göras för icke kvalificerande serier eller om serien är avgjord eller andra särskilda skäl föreligger.

Med avgiftsfri matchändring avses en match som av TK beslutats att ändras utan att det ekonomiskt belastar någon part. TK riktlinjer för ett sådant beslut är:


Om lokalansvarig part (hallägaren) ändrar tillgång till lokal.

Om förbunds- eller distriktsorgan ändrar en match.

Ungdomsmatcher som spelar i blå eller grön serie i sammandragsform.

Mindre tidsjusteringar, <2 timmar.

Påverkan till följd av SIBF-arrangemang eller distriktslagsverksamhet.

Ett lags deltagande vid cup- eller turnering

Ungdomsmatch som påverkas av skolverksamhet


Vid matchändring gjord utan distriktets godkännande gäller Walk Over till bortalagets fördel.

Köldgräns:
Vid temperaturer lägre än minus 25 grader för ungdomslag och 30 grader för seniorlag, är det möjligt att utan avgift ändra en match om en förening så önskar, och som har en resväg som överstiger 20 km enkel väg.

Då det är önskvärt för alla parter att besked lämnas i god tid så kan SMHI:s väderprognos för kommande dygn vara beslutsgrund för att flytta match.

Oväder:
Vid oväderförhållanden så gäller SIBF Väderdirektiv som en handledning till att fatta beslut om att åka till match eller inte.

Om förening/funktionär väljer att inte åka ska alltid motståndarlag, funktionärer och domare meddelas.


Matchändringavgifter efter den 20/9-2018:
Senior 10 dager el mindre till match 2 000kr
Senior 11 dagar el mer till match 1 000kr
Röd 10 dagar el mindre till match 1 000kr
Röd 11 dagar el mer till match 500kr
Matchändring som skett utan godkännande från NIBF 3 000kr