Information och rekommendationer gällande covid-19

Läs mer här.

Yngre spelare (2004) i seniorserie

Regelverk

SIBF Tävlingsbestämmelser 19/20:

”Förening får inte använda B-licensierade spelare i tävlingsmatch för seniorlag. SDF har rätt att i lokala förutsättningar föreskriva annan ordning i distriktstävlingarna. Dispens ska vara individuell, vara behovsprövad och gälla för spelare som är ett år yngre än A-licens. Dispens ska sökas hos berört SDF. Godkänd dispens gäller även kvalificering till förbundsserie.
Antal dispenser per seniorlag får maximalt uppgå till tre (3) per match, samt ska behovsprövas vid minst ett tillfälle per säsong (genom förnyad dispensansökan).
Spelare som beviljas dispens får fortsatt delta i seriespel för ungdomslag administrerade av SDF. Spelaren har även rätt att delta i cuper och SM-tävlingar för ungdom/junior. Godkänd dispens gäller även kvalificering till förbundsserie."

Förtydligande vad som gäller:
Åldersmässigt att som underårig spelare spela i seniorserie gäller följande:
- Spelare födda 2003 kan fritt spela i Senior, Junior och Röda serier.
- För spelare födda 2004 kan man söka och få dispens att spela i seniorserie samt kan också spela i röda serie spelaren normalt spelar i.
- För spelare födda 2005 eller yngre får ej denna "yngre spelare (2004) i seniorserie" dispens beviljad.

ÅÅMMDD-XXXX
Namn, e-post och mobil
Tänk på att få med all viktig information och fakta i det aktuella ärendet för att förbundet ska kunna göra en så korrekt bedömning som möjligt.