Yngre spelare (2003) i seniorserie

Regelverk

SIBF Tävlingsbestämmelser 18/19:

”Förening får inte använda B-licensierade spelare i tävlingsmatch för seniorlag. SDF har rätt att i lokala förutsättningar föreskriva annan ordning i distriktstävlingarna. Dispens ska vara individuell, vara behovsprövad och gälla för spelare som är ett år yngre än A-licens. Dispens ska sökas hos berört SDF. Godkänd dispens gäller även kvalificering till förbundsserie.”

Förtydligande vad som gäller:
Åldersmässigt att som underårig spelare spela i seniorserie gäller följande:
- Spelare födda 2002 kan fritt spela i Senior, Junior och Röda serier.
- För spelare födda 2003 kan man söka och få dispens att spela i seniorserie samt kan också spela i röda serie spelaren normalt spelar i.
- För spelare födda 2004 eller yngre är får ej denna "yngre spelare (2003) i seniorserie" dispens beviljad.

ÅÅMMDD-XXXX
Namn, e-post och mobil
Tänk på att få med all viktig information och fakta i det aktuella ärendet för att förbundet ska kunna göra en så korrekt bedömning som möjligt.