Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Angående Covid-19 och den ökande smittspridningen i Norrbotten

Tillsvidare gäller att NIBFs verksamhet fortlöper enligt de rekommendationer och riktlinjer som gäller just nu.
Som idrott har vi ett folkhälsoansvar i att bedriva vår verksamhet fortlöpande tills myndigheter el liknande gör en annan bedömning.
Vi kommer ut med ny info så fort vi kan. Vi har täta dialoger löpande och följer utvecklingen.

Norrbottens Innebandyförbund rekommenderar i nuläget att matcher genomförs utan publik i så stor uträckning som möjligt för att bidra till att minska smittspridning som nu ökar i Norrbotten.

Detta trots tidigare besked från FHM och regeringen att 300 personer (sittandes med minst en meters avstånd) på matcher tillåts från den 1 november.

Fortfarande så gäller det att vi följer tidigare lagar, regler, rekommendationer och riktlinjer.

Uppdateringar med information om ev förändringar sker löpande och kan dessutom ske med kort varsel beroende på rådande läge och myndigheternas beslut.

 

short_text    Publicerat av Eva Engman 2020-11-02, kl 18:04