Valberedning

Vår valberedning

Valberedningen består av följande deltagare:

Susanne Pajunen, Luleå

Ordförande/Sammankallande Telefon: 070 - 257 17 25
E-post: valberedning@nibf.se

Elin Sundsten, Piteå

Ledamot i Valberedningen

Jeanette Kommes, Luleå

Ledamot i valberedningen

Jonas Johansson, Luleå

Ledamot i valberedningen