Information och rekommendationer gällande covid-19

Läs mer här.

Pojkar 16 år (04-05)

Ledarstaben för pojkar 03/04:

Charlie Fredin
Förbundskapten
e-post: charliefredin@gmail.com

Hannu Perttunen
Assisterade Förbundskapten

hannu.perttunen@essity.com

Jens Brandén
Assisterande Förbundskapten

jens.branden@skol.lulea.se

Eva Engman

Lagledare
eva.engman@innebandy.se

Henrik Aasa
Materialare
honkenado@gmail.com