Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Pojkar 16 år (04-05)

Ledarstaben för pojkar 03/04:

Charlie Fredin
Förbundskapten
e-post: charliefredin@gmail.com

Hannu Perttunen
Assisterade Förbundskapten

Jens Brandén
Assisterande Förbundskapten

Eva Engman
Lagledare