Lägerplanering

Nu är anmälan för breddläger 2 öppen! Spelare född 2003/2004 kan anmäla sig.

Breddläger 2, Örnäshallen LULEÅ

Kom ihåg skyddsglasögon samt lunch och något mellanmål så ni orkar hela dagen, kör hårt!