Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Sjukdom i laget? Information om covid

Smittspridningen i samhället är för närvarande mycket hög och det påverkar verksamheten med många matcher i förbundsserierna som skjuts upp.

Klicka här för att komma till Svensk Innebandys samlade information och dokument som är nödvändiga kring corona.

Svenska Innebandyförbundet följer myndigheternas direktiv och det är Folkhälsomyndigheten som ansvarar för helhetsperspektivet på folkhälsa och därför gör de bedömningarna som krävs för att hitta balansen mellan nödvändiga smittskyddsåtgärder och att idrotten ska kunna leva vidare under pandemin.

För Svenska Innebandyförbundet innebär det att verksamheten fortsätter så länge som myndigheterna och Svenska Innebandyförbundet anser att det är möjligt. I det arbetet är det viktigt att så långt det är möjligt värna om den sportsliga rättvisan och därför försöka hantera ärenden så likartat som möjligt.

Sedan säsongen 2020/21 har det därför funnits ett särskilt reglemente för hur uppskjutna matcher i förbundsserierna kopplade till covid-19 ska hanteras. De senaste två säsongerna har ett stort antal matcher skjutits upp och i princip alla dessa har hanterats i samförstånd mellan de inblandade föreningarna, vilket är glädjande.

I reglementet finns arbetsgången för hur föreningen ska agera när man önskar att skjuta upp en match med anledning av misstänkt eller bekräftad covid-19 i laget.

Belastningen på kundtjänst och tävlingsjouren kan i rådande läge periodvis vara mycket hög. Vi ber er att ha överseende med detta.

För matcher på distriktsnivå hänvisar vi till respektive distriktsförbund.

Reglementet för uppskjutna matcher och covid-protokollet hittar du här: https://www.innebandy.se/tavling/aktuell-information-om-covid-19/

 

 

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2022-01-12, kl 11:46