Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Innebandy Flex – träningsformen som passar alla

Innebandy Flex passar alla. Med de något förenklade reglerna och de flexibla tränings- och tävlingsformerna vänder sig satsningen Innebandy Flex till alla.

Idag väljer många att hoppa av idrotten, eller inte börja alls, mycket beroende på att vi tränar och tävlar på ett snävt sätt inom idrottsrörelsen. Innebandy Flex har därför tagits fram för att möta dessa behov.

Utifrån den forskning som finns om trösklar till idrottande och avhopp från idrott har satsningen växt fram. Målet har varit att skapa en så inkluderande tränings-och tävlingsform som möjligt.

– Innebandy ska vara en sport för alla och då behöver vi också möta personerna som vi inte når med de traditionella innebandyformerna genom att bredda vår verksamhet med nya spelsätt, säger Svensk Innebandys inkluderingsansvarig Inez Rehn.

Grunden inom Innebandy Flex handlar om ökad flexibilitet. Det finns inga krav på en viss träningsnärvaro. Du är med på så många träningar du vill och hinner. Alla träningstillfällen är öppna för alla – oavsett ålder, ambitionsnivå, erfarenhet och kompetens. Dock är det viktigt att inte se Innebandy Flex som en sluss verksamhet, utan som en del av den ordinarie verksamheten.

Flex ger dig som nybörjare mer tid med bollen då det endast är möjligt att ta bollen från en annan spelare genom att bryta passningen. Det krävs med det sagt mycket rörelse för att både skapa och förhindra målchanser och ger ett pulshöjande pass. Genom den flexibla formen av innebandy vänder Inebandy Flex till alla oavsett om du är nybörjare eller om du har spelat i hela ditt liv.

Är du intresserad av att läsa mer om Innebandy Flex så kan du göra det här.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56