Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Information gällande coronaviruset

Svenska Innebandyförbundet har med anledning av coronaviruset fått frågor från föreningar och ledare/tränare kring rekommendationer om matcher och resor. Vi har därefter har tagit fram riktlinjer och information kring hur tränings- och tävlingsverksamheten kan genomföras. För mer information om sjukdomen, hänvisar vi till andra kunskapsorganisationer så som UD, WHO och Folkhälsomyndigheten. 

Vi uppmanar till att följa dessa källor och uppdaterar den här artikeln löpande.

Texten uppdaterad/granskad 29 september, kl 17.00.

Svenska Innebandyförbundets tävlingsreglementen, rekommendationer och riktlinjer under covid-19

I dokumenten nedan hittar du vad som gäller för dig som arrangör, ledare eller spelare i Svensk Innebandys verksamhet under covid-19.

Tävlingsreglemente för tävlingsverksamheten på förbundsnivå (29/9)
Senaste uppdateringar: 2020-09-29
Nya direktiv att sidbyte ej ska genomföras i förbundsserierna. 

2020-09-22
Nya riktlinjer för kontakt med polis och eventuell anmälan om idrottsevenemang, samt kompletterande reglemente för uppskjutna matcher under covid-19.

Riktlinjer och rekommendationer för tävlingsverksamheten på distriktsnivå (18/9)
Riktlinjer och rekommendationer för cuper
(18/9)
Dokumenten är uppdaterade 2020-09-18 med nya riktlinjer för kontakt med polis och eventuell anmälan om idrottsarrangemang.

Kontaktvägar
Allmänna frågor om corona: corona@innebandy.se

Specifika tävlingsfrågor om att skjuta upp match
: tavlingsutskott@innebandy.se 

Akuta tävlingsfrågor om att skjuta upp match:
Kontorstid mån-fre 09.00-17.00 - Kundtjänst 08- 514 274 00
Kvällar och helger - Tävlingsjour 08- 514 274 10

Nedladdningsbara affischer
Ta hand om varann 1 kursverksamhet
Ta hand om varann 2 utövare
Ingen publik tillåten i arenan

Rollup

Frågor och svar
Här är Svenska Innebandyförbundets frågor och svar kring coronaviruset.

Senaste nyhet:
Regeringen avvaktar med beslut om mer publik (24/9)
Riktlinjer och rekommendationer för matcher (27/8)

Senaste publicerade/uppdaterade frågor

- Kan föreningar få stöd baserat på tappad omsättning? (29/9)

- Kommer LOK-stödet till föreningar påverkas av inställda aktiviteter? (29/9)

- Folkhälsomyndigheten har ändrat de allmänna råden för idrotten. Vad innebär det? (15/6)

- Vad gäller för inomhusidrotter? (10/6)

Vad gäller för träningar, matcher och cuper i innebandy?
Svenska Innebandyförbundet har tagit fram nya riktlinjer för cuper och matcher, du hittar dem i dokumenten nedan.

Riktlinjer och rekommendationer för cuper (18/9)
Tävlingsreglemente för tävlingsverksamheten på förbundsnivå
(22/9)
Riktlinjer och rekommendationer för tävlingsverksamheten på distriktsnivå
(18/9)

För träningar och andra idrottsaktiviteter såsom träningsmatcher, som inte kan bedrivas utomhus gäller även fortsatt de allmänna råden för inomhusaktiviteter, liksom Folkhälsomyndighetens rekommendationer i övrigt.

Arrangören av matchen och varje deltagare har ett ansvar att följa de allmänna råden och rekommendationerna.

Länk till FHMs allmänna råd för inomhusaktiviteter
Länk till FHMs information till idrottsföreningar
Länk till riskbedömningsverktyg för utskrift

Regeringen har förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Vad innebär det för innebandyn?

För innebandyn och idrotten i stort innebär regeringens beslut som utgångspunkt att alla tävlingar och uppvisningar i idrott som samlar 50 eller fler personer på samma plats vid samma tidpunkt är förbjudna. Begreppet uppvisning bör i sammanhanget tolkas brett, exempelvis kan det handla om träningsmatcher eller uppvisningsträning. 

Regeringens förbud gäller däremot inte en förenings träningsverksamhet riktad enbart till dess medlemmar. För sådan verksamhet gäller fortsatt att föreningen gör en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens råd och följer myndighetens rekommendationer för idrottsaktiviteter och träning.

Syftet med regeringens förbud – och Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer – är att minska takten av smittspridningen av coronaviruset. Varje enskilt beslut bör fattas utifrån det.

Läs regeringsbeslutet.
Mer information om offentliga tillställningar och om hur deltagarna ska räknas hittar du på Polismyndighetens webbplats. 

Måste idrottsrörelsen följa regeringsbeslutet?
Ja, det handlar om ett förbud och inte en rekommendation. Den som bryter mot det riskerar böter eller till och med fängelse. Beslutet är taget för att minska smittspridningen av coronaviruset i samhället, vilket Svensk Innebandy naturligtvis ska bidra med så gott vi kan.

Folkhälsomyndigheten har ändrat de allmänna råden för idrotten. Vad innebär det? (15/6)
Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade den 29 maj att tre av de fem allmänna råd som gäller idrott lyfts bort från och med den 14 juni, vilket öppnar för tävling och matcher för seniorer oavsett nivå.

De sammantagna förbud, allmänna råd, rekommendationer från Sveriges regering och Folkhälsomyndigheten som idrottsrörelsen ska följa från den 14 juni är fortsatt:

Förbud efter beslut från regeringen att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten som gäller hela det svenska samhället där det gäller att hålla avstånd från varandra.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten specifikt för idrottsrörelsen där två av tidigare fem allmänna råd gäller fortsatt efter den 14 juni:

 1. Om möjligt vara utomhus
 2. Begränsa antal åskådare och undvik trängsel

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten specifikt till idrottsrörelsen vid arrangemang av tävlingar och matcher:

 1. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 2. Genomför en riskbedömning
 3. Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter
 4. Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 5. Ha en god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går – tillgång till handsprit. Det är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
 6. Information om allmänna hygienråd (exempelvis affischer)

Folkhälsomyndigheten betonar att alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån rekommendationer och råd, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Vad gäller för inomhusidrotter? (10/6)
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd till idrotten står att idrottsföreningar när det är möjligt bör hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus. Folkhälsomyndigheten har i dialog med RF förtydligat att detta ska förstås som att när det inte är möjligt att bedriva idrottsverksamhet utomhus får verksamheten bedrivas inomhus.

För träningar och andra idrottsaktiviteter som inte kan bedrivas utomhus gäller även fortsatt de allmänna råden för inomhusaktiviteter, liksom Folkhälsomyndighetens rekommendationer i övrigt. Folkhälsomyndighetens förtydligande innebär att de idrotter som inte har möjlighet att bedriva verksamheten utomhus nu kan planera för en ansvarsfull uppstart av verksamheten inomhus.

Vad gäller för idrotter med närkontakt?
Folkhälsomyndigheten meddelade den 29 maj att myndighetens föreskrifter och allmänna råd kommer att ändras den 14 juni. Bland annat kommer rådet om att undvika närkontakt mellan idrottsutövare att tas bort.

RF:s tolkning är därmed att även idrott där mycket närkontakt förekommer kan genomföras efter den 14 juni, så länge Folkhälsomyndighetens råd följs i övrigt.

RF menar samtidigt att idrotter där mycket närkontakt förekommer har ett särskilt stort ansvar i att utarbeta detaljerade riktlinjer för att minska risken för smittspridning.

Regeringen har beslutat om ett förlängt krisstöd för andra halvåret 2020. När kan idrottsföreningar och specialidrottsförbund ansöka om stödet?

Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 1 miljard kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen.

Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kan ansöka om kompensationsstöd för andra halvåret (kvartal 3 och 4) 2020. Ansökan kommer att ske i två omgångar:

Ansökningsomgång 1 från mitten av oktober (datum ej satt)
Ansökningsomgång 2 från mitten av januari (datum ej satt)

Uppdaterad info om respektive stöd hittar ni här:
Kompensationsstöd till idrottsföreningar hösten 2020
Kompensationsstöd till specialidrottsförbund hösten 2020

Måste föreningar och förbund genomföra årsmöte under 2020?
I mars 2020 förbjöd regeringen offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för fler än 50 deltagare. I början av april beslutade Folkhälsomyndigheten om ett allmänt råd som innebär att föreningar, om det är möjligt, bör skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt. I samma tidsperiod rekommenderade även RF föreningar och förbund att genomföra årsmöten digitalt eller att skjuta fram dem i tid.

Även nu efter sommaren kvarstår såväl regeringens förbud som Folkhälsomyndighetens allmänna råd till föreningar. Därför finns det anledning för RF att revidera rekommendationen gällande 2020 års årsmöte.

RF menar att en förening eller ett förbund med kalenderår som verksamhetsår om möjligt ska genomföra sitt årsmöte senast under det tredje kvartalet, men absolut senast den 31 december 2020. Det är styrelsens ansvar att fatta ett klokt beslut om hur årsmötet kan genomföras, utifrån gällande lagar och förordningar samt med beaktande av myndigheternas allmänna råd. RF anser att det inte är godtagbart att 2020 års årsmöte ställs in eller i sin helhet flyttas till 2021, även om det råder en pandemi.

Ett årsmöte måste vara demokratiskt godtagbart. Inom idrottsrörelsen innebär det att alla röstberättigade ska ges möjlighet att delta i årsmötet i realtid, ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag samt ges möjlighet att på ett godtagbart sätt avge sin röst i beslutsfrågor. Detta innebär i sin tur att varje förening eller förbund i rådande läge har att välja mellan i princip tre former för genomförandet av årsmötet:

 1. Fysiskt traditionellt årsmöte
 2. Digitalt årsmöte
 3. Hybridårsmöte

Ett fysiskt traditionellt årsmöte bör kunna genomföras i små föreningar och i några mindre förbund där antalet deltagare inte överstiger 50 och detta även om alla röstberättigade deltar vid årsmötet. 

Ett digitalt årsmöte bör kunna genomföras i de flesta föreningar och förbund. RF rekommenderar att ett för digitala årsmöten lämpligt mötessystem används, att mötet leds av en kunnig mötesledning och att det finns en god arbetsordning för mötet.

Ett hybridårsmöte, där mötesledning och eventuellt vissa ombud närvarar fysiskt medan andra deltar digitalt, kan också genomföras och då utifrån samma villkor som gäller för de digitala årsmötena.

Våra 19 RF-SISU distrikt runt om i landet kan vara ett stöd till de föreningar och förbund som vill genomföra årsmötet 2020 digitalt eller i form av ett hybridårsmöte.

Kommer LOK-stödet till föreningar påverkas av inställda aktiviteter?
Enligt RF kommer inte det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) att minska för att det blir färre aktiviteter. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. RF kommer att betala ut mer per sammankomst och deltagare än ett vanligt år. Föreningar kan därmed räkna med ungefär lika stort stöd som om verksamheten hade pågått som vanligt.

Exakt hur modellen ska se ut är inte klart. Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt. Enligt RF är ambitionen att det inte ska göra skillnad om föreningen beslutat att man inte kan träna med hänsyn till att minska smittspridningen, eller har möjlighet att bedriva träning under denna tid. Men de kan idag inte svara på exakt hur det kommer bli.

Kan föreningar få stöd baserat på tappad omsättning? (29/9)
Under mars och april kunde företag och organisationer söka om stöd för inkomstbortfall på grund av corona. Regeringen föreslår att det ska gå att söka omställningsstöd även för maj, juni och juli 2020. Det är ett förslag som även kommer att gälla för föreningar och förbund. Stödet går inte att söka än, men regeringen arbetar för att ändringarna ska kunna träda i kraft så snart som möjligt. Ansökan om stöd ska lämnas till Skatteverket senast den 15 december 2020 och reglerna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2020.

Förutsättningar för att stöd ska kunna beviljas:
- Föreningen måste ha tappat 30 procent eller mer av sin omsättning.

- Föreningen måste ha haft en omsättning på minst 250 000 kronor det senaste räkenskapsåret.

Omsättningstappet beräknas på maj, juni och juli 2020 jämfört med samma månader förra året. Maximalt stöd som kan ges är 150 miljoner kronor. Storleken på stödet kommer att variera mellan 22,5 och 75 procent av de fasta kostnaderna exklusive lönekostnader för de tre aktuella månaderna. Notera särskilt att omställningsstödet ska minskas med belopp som föreningen fått eller kommer att få i annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på. Detta innebära att förening som beviljas kompensationsstöd från RF för förlorade intäkter under perioden inte kommer att kunna få omställningsstöd för samma intäktsbortfall.

Vad gäller för resor inom Sverige?
Regeringen meddelade den 4 juni att det från den 13 juni är tillåtet för symtomfria personer att resa fritt inom landet. Det innebär att matcher och tävling för senioridrott oavsett nivå är tillåtet från den 14 juni, förutsatt att man är symtomfri.

Alla måste fortsatt ta ansvar för att minska risken för smittspridning. Är man sjuk ska man inte resa alls och de som reser behöver tänka på att vara noggranna med hygien, undvika trängsel och hålla avstånd till andra människor.

Svenska Innebandyförbundet vill även påminna om att alla fortfarande har en skyldighet att verka för minskad spridning av Covid-19.

Vad gäller för resor till internationella mästerskap/tävlingar?
Om evenemanget ska genomföras beslutas av det internationella förbundet eller arrangören.

Vad gäller frågan om att resa eller inte så följer Svenska Innebandyförbudet de råd och rekommendationer som ges av Utrikesdepartementet (UD) och Folkhälsomyndigheten. Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset avråder UD för närvarande "icke nödvändiga" resor till ett flertal länder.

Utöver det behöver varje utövare, förening eller specialidrottsförbund ta beslut. Fokus i det här läget är att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset.

Ska årsmöten, utbildningar, konferenser och liknande genomföras?
Det är arrangerande distrikt eller förening som beslutar kring denna typ av frågor.

Hur ska man tänka och agera som arbetsgivare utifrån regeringens åtgärder?
På den här sidan har RF listat några av de viktigaste frågorna för arbetsgivare.

På sidan finns info om:

 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
 • Anstånd med skatter och avgifter
 • Ändra den debiterade preliminärskatten
 • Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
 • Karensavdrag vid sjukdom
 • Sjukintyg
 • Korttidsarbete (tidigare Korttidspermittering)
 • Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Vid frågor om hur specialidrottsförbund ska agera som arbetsgivare ber vi er kontakta Arbetsgivaralliansen. Här finns en samlingssida med frågor för arbetsgivare. Arbetsgivaralliansen är vår arbetsgivarorganisation och som medlem kan ni vända er till deras arbetsgivarjour på telefon 010-288 15 00 eller e-post svar@arbetsgivaralliansen.se.

Om ni är en förening som har frågor som arbetsgivare kan ni alltid kontakta det specialidrottsförbund ni tillhör. Hitta specialidrottsförbund. Om föreningen är medlem i Arbetsgivaralliansen kan ni även höra av er dit.

Vad gör Riksidrottsförbundet i den här situationen?
Du hittar aktuell information om vårt arbete under rubriken RF:s pågående arbete på vår samlingssida om coronakrisen och idrott.

RF har även bildat en särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till SF. Kontakta gruppen via corona@rfsisu.se.

Vår förening vill söka stöd för insatser som underlättar fortsatt barn- och ungdomsverksamhet under coronakrisen. Hur gör vi?
Stödet söks inom det ordinarie Projektstödet till barn- och ungdomsidrotten. Istället för att idrottsföreningen har tre områden att söka för tillkommer ett fjärde, för insatser som underlättar fortsatt barn-och ungdomsverksamhet under coronakrisen. SF och RF-SISU distrikt fördelar stödet och avgör själva hur mycket av den totala potten Projektstöd som används för detta ändamål.


Det är bara föreningar som kan söka stödet. Ansökan görs i Idrottsmedel i IdrottOnline, antingen hos SF eller distrikt. När föreningen kan få del av pengarna i Projektstödet varierar beroende på hur respektive SF och distrikt väljer att lägga upp sin bidragsgivning.

Vad gäller för äldre personer som är en riskgrupp?
Folkhälsomyndigheten har varit tydlig med att prioritera att skydda de äldre från att smittas av coronaviruset, eftersom de riskerar att drabbas hårdare av sjukdomen covid-19. Rekommendationen är att personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter tills vidare

Folkhälsomyndigheten
För nationella frågor kring coronaviruset är det Folkhälsomyndigheten som är kunskapskällan. Läs mer här.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:
En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Undvik besök på äldreboenden och sjukhus om du inte måste. Om du är sjuk bör du undvika det helt och hållet. 

Individens eget val
Det är viktigt att komma ihåg att allas situation är unik och att exempelvis sjukdomshistorik i familj eller närmsta omgivning kan påverka beslut. Det är alltid individens (vårdnadshavare för de under 18 år) egna beslut om medverkan på träning/match eller inte. Svenska Innebandyförbundet rekommenderar att var och en fattar sitt beslut utifrån faktiskt aktuell kunskap.

Utrikesdepartementets rekommendation (UD)
Vi lutar oss alltid mot Utrikesdepartementets rekommendationer vad gäller resor till andra länder. Här kan vi tipsa om UD:s app ”UD Resklar” som möjliggör att få notiser utifrån var du befinner dig med aktuell information, och de har även en egen rubrik med information specifikt kring förhållningssätt vad gäller coronaviruset.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Här hittar du information som MSB gått ut med.

Krisinformation.se
Här hittar du information som krisinformation.se gått ut med.

Riksidrottsförbundet
Här hittar du den information som RF gått ut med.

short_text    Skrivet av Veronica Köhler 11 mars 2020