Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Här är statusen för föreningarna inför elitlicensen

 

Foto: Per Wiklund

Om drygt ett år, 1 maj 2019, träder innebandyns elitlicens i kraft fullt ut. Svensk Innebandy has talked with Förvaltningsrådet's chairman Tomas Eriksson about the current status of the affected associations.

 

I februari 2014 decided to formally introduce elite licenses for the level of Svenska Superligan (SSL), Allsvenskan and division 1.
May 1, 2019, the associations will be partly debt-free and partly have a positive equity. Uppfylls inte det sker nerflyttning en serie till nästa säsong, 2020.

- Vi har två syften. Dels att alla ska behandlas lika och doping inom ekonomi ska undvikas, dels stöd och bidra till ökad kvalitet och förbättrad ekonomisk grund hos alla 156 förbundssammanslutningar, säger Tomas Eriksson.

Hur ser det ut idag på olika nivåer?

På SSL-nivån uppfyller idag 8 av 14 föreningar på herrsidan, och 11 av 14 på damsidan, elitlicensen. Positivt här är att flera föreningar på både damer och herrsidan är väldigt nära att uppfylla elitlicensen.
- Jag tror jag ser att alla på damsidan i SSL är väldigt bra sätt att uppfylla elitlicensen, och på sidan är tendensen liknande. Men det finns tre föreningar som kan få svårt att nå elitlicensen, säger Eriksson.

I Allsvenskan is the corresponding result today that 16 of 24 men's societies meet elitlicenskraven, and 20 out of 32 women's associations.
- På allsvensk nivå har vi sett en bra uppryckning. Män tror jag att en handfull föreningar kommer få svårt att få fram elitlicens till 2019, säger Eriksson.

Herrarnas division 1 is not yet fully tailored, but here is, generally speaking, not the big challenge to have a positive equity.
- Here, rather, it should be increased from division 1 and up in the series system that the association's organization and requirements for increased turnover set limits beyond the elite license itself, "says Eriksson.

Vad är viktigast i föreningarna att arbeta för för att få elitlicens?
- Att prioritera uppbyggnad av föreningsorganisationen, att arbeta långsiktigt och att föreningen styrs av förenings styrelse och inte av rent sportigt kortsiktiga mål. It will lead to a strong association organizational that can work to build a sound and good economy, says Eriksson and continues:

- Vi tar vissa generella slutsatser för dem som inte uppfyller elitlicens, och de är att de saknar uppfyllelse av en eller flera punkter. It may be that they have a negative equity, unauthorized loans from related parties, unauthorized conditional capital contributions, overdue short-term liabilities to Skatteverket and / or related parties (SIBF / SDF / IF) and have incorrectly established annual reports.

I aim to further support and develop the associations, and in time until May 1, 2019, they meet the criteria of elite license, all associations 'chairpersons / club managers have received an "Elitlicensbeslut". Det är ett beslut som i detalj redogör för vad ensamförening måste ha åtgärdat till 1 maj.

- Hittills har alla föreningar i SSL och på allsvensk nivå fått det, förutom de som behöver komplettera de handlingar, säger Eriksson och tillägger:

- De talar som händer med föreningarna, och främst ordförande och klubbchef, ser jag som positiva. Alla är fullt medvetna om elitlicensens krav och vi har en bra kunskapsnivå som borgar för att vi kommer att ha stor efterlevnad 1 maj 2019.

short_text    Publicerat av Thomas K:h Andersson 2020-10-06, kl 17:20