Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Här är JN:s fokusområden vid bestraffningsärenden 2018/19

Från och med säsongen 2018/2019 kommer Juridiska Nämnden vid utdömandet av disciplinära påföljder lägga större vikt vid tre olika fokusområden.

Förseelserna har identifierats som fokusområden med anledning av att de typerna av ärenden har ökat över tid. Det innebär att nedanstående förseelser kommer att bestraffas hårdare än vad som tidigare har varit aktuellt.
Fokusområdena är:

Våld mot huvudet
Våld mot huvud eller hals (t.ex. slag eller tacklingar) utgör den största risken för allvarlig skada inom innebandyn. I syfte att kunna eftersträva en nollvision för huvudskador måste den ökande trenden med sådana förseelser dämpas tidigt.

Särskilt kränkande tillmälen
Innebandyn är en idrott som slår vakt om sin mångfald och värdegrund. Särskilt kränkande tillmälen, vare sig de inträffar under eller efter match, kommer aldrig accepteras. Hit räknas t.ex. rasistiska, sexistiska och homofobiska uttalanden.

Filmningar
Filmningar är ett moment i spelet som syftar till att vilseleda domarna och därmed ådra motståndarlaget utvisningar. Det är osportsligt och är inte önskvärt inom innebandyn. Filmningar har inte tidigare varit föremål för anmälan till bestraffning, men Juridiska Nämnden har utrett förutsättningarna för att kunna bestraffa dem och sett att det inte föreligger några hinder. 

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55