Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Beslut från Juridiska nämnden 9/12

Juridiska nämnden har tagit två beslut gällande anmälan till bestraffning.

Västerås Rönnby IBK: s Jennifer Lindholm stängs av 3 matcher efter en incident i matchen mellan Västerås Rönnby IBK – Warberg IC, 29 november 2020.

JN skriver bland annat i beslutet: "Mot bakgrund av vad som framgår av videosekvensen anser JN att Jennifer Lindholm medvetet går in mot motspelaren för att tackla denne. Tacklingen sker i hög fart och träffar motspelaren i huvudet. Agerandet innebär typiskt sett en hög risk för skada. Tacklingen har i vart fall inneburit smärta hos motspelaren. JN anser att Lindholm varit likgiltig inför den effekt som uppstått till följd av tacklingen. Lindholm har enligt nämndens mening gjort sig skyldig till våld enligt 14 kap 2 § 8 punkten Riksidrottsförbundets stadgar.” Underlag finns i beslutet.

JN anser att en påföljd i form av avstängning ska bli tre (3) matcher, beräknat på det lag som den anmälde deltog i vid anmälningstillfället.

JN noterar att Jennifer Lindholm genom beslut JN D20/21-06a varit avstängd under utredning sedan den 4 december 2020. Under denna period har Lindholm avtjänat avstängning från all innebandy motsvarande en (1) match och sutten tid ska inräknas i slutlig avstängningsperiod. JN beslutar att stänga av Jennifer Lindholm fr.o.m. den 4 december 2020 t.o.m. den 19 december 2020. Avstängningen avser all innebandy och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Läs hela beslutet. 

Jönköping IK:s Moa Schönning stängs av 2 matcher efter en incident i matchen Jönköpings IK – IBK Lund Elit, 29 november 2020.

JN skriver bland annat i beslutet: ”Mot bakgrund av vad som framgår av videosekvensen finner JN det utrett att Moa Schönning bentacklar motspelaren. Tacklingen är avsiktlig och innebär typiskt sett stor skaderisk när denna sker i närhet till sarg och motspelaren kommer med hög fart. Nämnden anser att Schönning med tacklingen haft för avsikt att skada motspelaren. Schönning har enligt nämndens mening gjort sig skyldig till våld enligt 14 kap 2 § 8 punkten Riksidrottsförbundets stadgar.

JN anser att en påföljd i form av avstängning ska bli två (2) matcher, beräknat på det lag som den anmälde deltog i vid anmälningstillfället.

JN beslutar att stänga av Moa Schönning fr.o.m. den 9 december 2020 t.o.m. den 19 december 2020. Avstängningen avser all innebandy och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Läs hela beslutet.

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-12-10, kl 08:29