UTBILDNINGSSUBVENTIONER IDROTTSMEDEL 2022/2023

Grundutbildning- Barn och ungdom
100 % subvention.

Grundutbildning- Junior och senior
100 % subvention.

Steg 1 Grön
Utbildning subventioneras med 1300 kr/deltagare, vid ansökan anges hela kurskostnaden.

Steg 1 Blå̊
Utbildning subventioneras med 1300 kr/deltagare, vid ansökan anges hela kurskostnaden.

Steg 1 Röd
Utbildning subventioneras med 1300 kr/deltagare, vid ansökan anges hela kurskostnaden.

Steg 1 Svart
Utbildningen subventioneras med 1200 SEK/deltagare.

Målvakt Röd
Utbildning subventioneras med 1300 kr/deltagare, vid ansökan anges hela kurskostnaden.

Fortbildning
Utbildningen subventioneras med 700 kr/deltagare, vid ansökan anges hela kurskostnaden.

Matchledare
100 % subvention.

 

Föreningen ansvarar själv för ansökan om subvention för utbildningskostnaden via Idrottsmedel senast 60 dagar efter genomförd utbildning.

Information om hur du söker Idrottsmedel finns här

INSTRUKTIONER FÖR ANSÖKAN OM SUBVENTION AV UTBILDNINGAR

Var görs ansökan?
På IdrottOnline

Vem kan ansöka?
Föreningens ordförande, kassör eller firmatecknare av idrottsmedel.

Vilket belopp ska ansökas om?
Sök ALLTID hela beloppet som står på er faktura/fakturor, handläggare gör uträkning av aktuell subvention.

Vid ansökan av idrottsmedel via Svenska Innebandyförbundet erbjuds medel via Projektstöd IF. I Projektstöd IF finns ett antal sökkategorier att välja mellan beroende på typ av utbildning, satsning eller aktivitet. Nedan presenteras en lista på vilken typ av idrottsmedel som gäller för respektive utbildning ni kan söka subvention för.

Ledar- & domarutbildning 2022/2023

Grundutbildning- Barn och ungdom

Grundutbildning- Junior och senior

Steg 1 Grön

Steg 1 Blå

Steg 1 Röd

Steg 1 svart

Målvakt Röd

Matchledare

Ungdomsdomare

Vår Förening Vill/GU Organisationsledare 2022/2023

Vår Förening Vill

Grundutbildning Organisationsledare

 

 

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS