Seriekrav röd nivå 2018/2019

SERIEKRAV RÖD NIVÅ 

Ålder på spelare som spelar på röd nivå är 12-16 år.

 

Flickor Röd 1
Födda 2000 eller senare
Personlig dispens kan beviljas.

 

Flickor Röd 2
Födda 2002 eller senare
Generell dispens för två (2) överåriga, födda 2001.

 

Flickor Röd 3
Födda 2004 eller senare
Generell dispens för två (2) spelare födda 2003.

 

Flickor Röd 4
Födda 2005/2006

 

Pojkar Röd 1
Födda 2000 eller senare
Personlig dispens kan beviljas.

 

Pojkar Röd 2
Födda 2002 eller senare
Generell dispens för två (2) överåriga, födda 2001.

 

Pojkar Röd 3
Födda 2003 eller senare
Generell dispens för två (2) spelare födda 2002.

 

Pojkar Röd 4
Födda 2004 eller senare
Generell dispens för två (2) spelare födda 2003.

 

Pojkar Röd 5
Födda 2005 eller senare
Generell dispens för två (2) spelare födda 2004.

 

Pojkar Röd 6
Födda 2006
Generell dispens för två (2) spelare födda 2005.

 

Förutsättningar
Lag markerade med * i serien undantas de dispensregler som gäller och har fått speciella förutsättningar för sitt lag i serien när det gäller åldersstrukturen. 

Målvakten har generell dispens att vara ett år äldre än vad serien avser, utan att räknas in i de generella dispenserna.

Match spelas med 5 utespelare och målvakt.

Planstorlek 20 meter x 40 meter (lägsta nivån på mått 18 meter x 36 meter).

Ordinarie målbur ska användas.

Matchtiden i Röd 1 är 3 x 20 minuter (rullande speltid), med de tre sista minuterna som effektiv speltid.

Matchtiden i övriga Röda matcher är 3 x 15 minuter (rullande speltid), med de tre sista minuterna som effektiv speltid. 

Periodvila är alltid 5 minuter.

Uppvärmningstid på plan är minst 10 minuter.

Samtliga matcher i Hallands Innebandyförbunds seriesystem ska, i största möjligaste mån, startas inom tiderna;

Måndag – Fredag 18.00 – 20.00
Lördag och Söndag 09.00 – 18.00

Samtliga spelare som deltager i seriespel ska vara kopplade till det lag de representerar i IBIS.

Senast 24 timmar innan match ska bortalag ha lagt in sin laguppställning i IBIS. 

Förening som ställer upp med lag i samma serie har rätt att avstå inbördes möte. Då tilldelas båda lagen 0 poäng och målskillnaden 0-0.

 

Spelare
Flickor får fritt deltaga i pojklagsmatcher utan dispens.

Glasögon ska alltid användas av de spelare som är födda 2003 eller senare på röd nivå.

Spelare får fritt flytta mellan lag i föreningen.

Det är tillåtet för lag på röd, blå och grön nivå, att spelare som markerats som målvakt, även får delta som utespelare med klubba i samma match. Detta gäller inte de målvakter som är överåriga. Byte av målvakt får endast ske i periodpaus såvida inte målvakten skadats eller blivit utvisad. Den nya målvakten ska markeras i matchprotokollet. 

 

Ledare
Vid samtliga matcher på röd nivå ska någon av ledarna i båset inneha en giltig ledarlicens. Om ledaren innehar giltig ledarlicens framgår det i IBIS och skrivs även ut på matchprotokollet. 

Ledare som missköter sig får en anmärkning. Vid en eventuell andra anmärkning kan ledare få ledarlicens indragen. Tävlingskommittén tar beslut om hur länge eventuell indragning ska pågå efter inkommen rapport. En förening som fått en eller flera ledarlicenser indragna kan kallas till särskild utbildning genomförd av Hallands Innebandyförbund.

 

Spelschema
Det är alltid hemmalaget som är arrangerande lag vid seriematcher. 

På www.hallandsibf.se hittar du aktuellt spelschema, håll dig uppdaterad eftersom spelschemat kan ändras under säsongen. 

 

Innan seriematch på röd nivå
Arrangerande lag (hemmalaget) ska:

• Tillsätta domare i de matcher som döms av Föreningsdomare. 

• Bemanna sekretariat med minst 2 personer. 

• Skriva ut och ta med matchprotokoll till matchen.

• Se till att det finns uppvärmningsbollar, varje lag har rätt till 20 bollar.

• Bygg sargen i rätt storlek och upprätta sekretariatet.

• Kom i tid så att det gästande laget blir välkomnat. 

• Protokollförare ska kontrollera att protokollet/IBIS innehåller maximalt 20 spelare och 5 ledare och har undertecknats av respektive lagledare, samt att lagkaptenen och målvakt/er är markerad. Protokollförare ska också kontrollera att en ledare i varje lag har giltig ledarlicens. 

 

Under seriematch på röd nivå
Arrangerande lag ansvarar för att matcher liverapporteras i serierna Flickor Röd 1 och 2, samt Pojkar Röd 1/2, 3 och 4. Övriga serier är låsta för händelserapport.

 

Efter seriematch på röd nivå
Arrangerande lag (hemmalaget) ansvarar för att sekretariat under/efter match fyller i händelser på matchprotokollet, matchresultat, total publik, protokollförares telefon på dagtid, protokollförarens underskrift samt namnförtydligande på protokollet som en bekräftelse på dess riktighet.

Sekretariatet ska se till att domarna skriver under protokollet.

Vid matcher där domare tillsatts av Hallands Innebandyförbund ska domarna ersättas med kontant betalning, Swish eller enligt de direktiv som gäller för bankbetalning.

 

Protokoll
Domare som tillsätts av Hallands Innebandyförbund ansvarar för att matchprotokoll och eventuella övriga rapporter insänds till Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg. Protokoll ska vara Hallands Innebandyförbund tillhanda senast tre dagar efter genomförd match.

När domare som tillsatts av föreningen dömt, är det föreningens ansvar att matchprotokoll och eventuella rapporter insänds till Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg. Protokoll ska vara Hallands Innebandyförbund tillhanda senast tre dagar efter genomförd match.

 

Resultatrapport
Hemmalaget ansvarar alltid för att rapportera in resultat i IBIS eller via telefon 08-51 90 91 92, senast 24 timmar efter avslutad match.

 

Omlottning
Flickserierna kommer efter hösten delas upp i fyra nya serier, där de tre bäst placerade lagen i serierna 2-4 flyttas upp en nivå. De nya serierna (våren) spelar enkelmöte efter omlottningen.

Pojkserierna kommer efter hösten ligga kvar med en viss omflyttning/uppflyttning. De tre bäst placerade lagen i serie Röd 2-3 flyttas upp en nivå och de två bäst placerade lagen i Röd 4 flyttas upp och spelar ett enkelmöte (våren).

I serien Pojkar Röd 4-6 Norra och Södra, kommer kommer serier 1 och 2 bildas av norra och södra grupperna (bortsett från 1:an och 2:an i Röd 4 som flyttas upp till Röd 3).