Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Seriekrav D2, D3 och H4 2021/2022

Seriekrav
Damer Div 2, Damer Div 3/Damjunior
Herrar Div 3 och Herrar Div 4/Herrjunior

 

Damer Div 2, 3 x 20 min, Effektiv speltid 
Damer Div 3/Damjunior/Flick 1, 3 x 20 min, Effektiv speltid 
Herrar Div 4/Herrjunior, 3 x 20 min, Effektiv speltid     


Förutsättningar 
Damer Div 2, Damer Div 3/Damjunior och Herrar Div 4/Herrjunior är serier med fri anmälan och blandad lagstruktur. Här erbjuds plats för ungdomslag, utvecklingslag, reservlag och blivande seniorlag.   

I samtliga serier ska alla matcher som ingår i seriens sista spelomgång spelas på samma dag och starta på gemensamt klockslag. Undantag kan endast göras om matchen inte är av större betydelse. I sådant fall kan match få spelas tidigare än utsatt sista omgång.   

Lagen ska ha tillgång till 30 minuter uppvärmning på plan, hemmalaget ska bistå bortalaget med minst 20 bollar för uppvärmningsbruk. Lagen har rätt till tio (10) minuters paus. Om tidsbrist råder har lagen rätt till minst fem (5) minuters paus, domarna avgör om pausen behöver kortas ner.     


Matchstartstider 
Samtliga matcher administrerade av Hallands Innebandyförbund ska, i största möjligaste mån, startas;   

Måndag – Fredag, 18.00–20.00 
Lördag och Söndag, 09.00–18.00      


Representation Damsenior 
I Damer Div 2 är lägsta ålder på spelare 2005, med möjlighet till tre dispenser för spelare födda 2006.

Damer Div 3/Damjunior/Flickor Röd 1 är lägsta ålder på spelare för att deltaga född 2008.   

Maximalt fem (5) utespelare, samt målvakt/målvakter, från senaste representationslagsmatchen, Damer Div 1 får deltaga i Damer Div 2.

Inga spelare från senaste matchen i Damer Div 1 får deltaga i Damer Div 3/Damjunior/Flickor Röd 1, undantaget målvakten som får flyttas mellan Damer Div 1 och Damer Div 3/Damjunior.   

Spelare får fritt flyttas mellan Damer Div 2 och Damer Div 3/Damjunior/Flickor Röd 1.

Förening som spelar med lag i Damer Div 1 och Damer Div 3, utan lag i Damer Div 2, får flytta maximalt fem (5) utespelare, samt målvakt/målvakter från senaste representationslagsmatchen.       


Representation Herrsenior 
I Herrar Div 4 är lägsta ålder på spelare 2005, med möjlighet till tre dispenser för spelare födda 2006.

Maximalt tre (3) utespelare, samt målvakt/målvakter, från senaste representationslagsmatchen får deltaga i reservlag.    

Om föreningen har ett lag 3 gäller följande för lag 3; max tre (3) utespelare, samt målvakt/målvakter från senaste spelade matcherna (sammanlagt från representationslag och lag 2) får deltaga i lag 3. Målvakten förutsätts vara målvakt i båda matcherna.   

I Herrar Div 4 ungdom/Herrjunior är högst tillåtna ålder 23 år (född 1998), max 5 överåriga spelare tillåts per match. Spelare som är 23 år eller yngre flyttar fritt till Div 4 ungdom/Herrjunior. För äldre spelare gäller 3+MV från senaste representationslagsmatch och eventuellt lag 2 (tillsammans). 


Ledare 
Vid match ska samtliga ledare i båset inneha giltig ledarlicens. Om ledaren innehar giltig ledarlicens framgår det i IBIS och skrivs ut på matchprotokollet.    

Ledare som innan/under/efter match missköter sig får en anmärkning. Vid en eventuell andra anmärkning kan ledare få ledarlicens indragen. Tävlingskommittén tar beslut om hur länge eventuell indragen licens ska pågå efter inkommen rapport. En förening som fått en eller flera ledarlicenser indragna kan kallas till särskild utbildning genomförd av Hallands Innebandyförbund.   


Seriedelning/Upp och nedflyttningar/Vakanser 
Ett representationslag som vinner Herrar Div 4 har inte rätt att tacka nej till uppflyttning. Vinner ett reservlag serien och laget inte kan flyttas upp (på grund av representation i serien ovan) går frågan till bäst placerade representationslag på placering 2-4. Är inget representationslag intresserade kan frågan gå vidare till bäst placerade reservlag. 

Vinnaren av Herrar Div 4 ungdom/Herrjunior har rätt att stå över uppflyttning om inte laget kan uppfylla villkoren för spel/antal kvalificerade spelare i Herrar Div 3.  

Hallands Innebandyförbund förbehåller sig rätten att fylla ut vakanser direkt eller via kval.  Ett kvalspel avgörs med förenklade Europacupregler med ett hemma- och ett bortamöte. Mål på bortaplan räknas inte dubbelt. Skulle det vara oavgjort totalt i poäng och antal mål efter andra matchen ska 10 minuter sudden death spelas. Därefter straffar enligt Regelhandboken.     


Matchprotokoll 
I samtliga serier ska laguppställningen för bortalaget vara inlagd i IBIS senast 24 timmar innan matchstart.   

Sekretariatet ska i god tid före matchstart lämna ut matchprotokoll för kontroll och eventuell komplettering/ korrigering. Detta för att kontrollera att laguppställning i IBIS är korrekt.    

Protokollförare ska kontrollera att protokollet/IBIS innehåller maximalt 20 spelare och 5 ledare, samt att lagkapten och målvakt/er är markerad. Protokollet ska innan matchstart ha undertecknats av respektive lagledare. Samtliga ledare som befinner sig i båset ska inneha en giltig ledarlicens.   

Under matchen ska protokoll och liverapportering (IBIS) föras. I protokoll och IBIS noteras period och tid för händelser. Händelser som noteras är mål (genom målskytt och passningsläggare), straffslag, timeout, utvisning (utvisad spelares/ledares nummer (L1-L5)) samt utvisningskod. Protokollföraren ska endast notera uppgifter meddelade från domaren.   

Protokollföraren ska omedelbart efter uppgift från domare kontrollera att spelare finns noterad på matchprotokollet och ge klartecken till domare.   

Sekretariat ska efter match tydligt fylla i matchresultat, total publik, protokollförares telefon under dagtid, protokollförarens underskrift samt namnförtydligande på protokollet som en bekräftelse på dess riktighet. Sekretariat ska även se till så att domarna skriver under protokollet och tar med sig detta från matchen.     


Rapportering av matchresultat 

Samtliga matcher i seniorserier ska liverapporteras (händelserapportering) i IBIS. Särskilda direktiv för detta gäller. Förening som missköter liverapportering åläggs fastställd administrativ merkostnad.