Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Seriekrav D1, H2 och H3 2019/2020

SERIEKRAV DAMER DIV 1, HERRAR DIV 2 OCH HERRAR DIV 3
 

Serie/Speltid/Anmärkning  
Damer Div 1/3 x 20 min/Effektiv speltid, sudden 5 min
Herrar Div 2/3 x 20 min/Effektiv speltid, sudden 5 min
Herrar Div 3/3 x 20 min/Effektiv speltid, sudden 5 min

 

Förutsättningar
I seniorserier ska samtliga matcher som ingår i seriens sista spelomgång spelas på samma dag och starta på gemensamt klockslag. Undantag kan endast göras om matchen inte är av större betydelse, i sådant fall kan match få spelas tidigare än utsatt sista omgång.

Lagen ska ha tillgång till 30 minuter uppvärmning på plan, hemmalaget ska bistå bortalaget med minst 20 bollar för uppvärmningsbruk. Lagen har rätt till tio (10) minuters paus. Om tidsbrist råder har lagen rätt till minst fem (5) minuters paus, domarna avgör om pausen behöver kortas ner.

 

Matchstartstider
Samtliga matcher administrerade av Hallands Innebandyförbund ska, i största möjligaste mån, startas;

Måndag – Fredag, 18.00 – 20.00
Lördag och Söndag, 09.00 – 18.00


Dispens spelare född 2004
Spelare född 2004 eller senare får inte deltaga i seriespel i Kvalserie Damsenior, Damer Div 1, Herrar Div 2 och Herrar Div 3. Särskild dispens kan sökas för enskild spelare född 2004. Denna dispens skall vara individuell och behovsprövad. Med det avses att föreningen inte kan erbjuda spel inom föreningen i annat lag alternativt att spelarunderlaget för föreningens seniorlag är för litet, dvs. dispens ska beviljas för detta. Dispens kan inte beviljas baserat på en spelares förmåga/utvecklingsbehov.

Förening får använda maximalt 3 dispensspelare per match.

Spelare som är född 2004 eller senare som spelar i ovanstående serier utan dispens anses okvalificerad, SIBF:s Tävlingsbestämmelser Kap 5, § 4.

 

Representation Herrar Div 3
Maximalt tre (3) utespelare, samt en (1) målvakt, från senaste representationslagsmatchen får deltaga i reservlag.


Seriedelning/Upp och nedflyttningar/Vakanser
Kvalserie Damsenior spelar enkelmöte, lag placerade 1-3 är direktkvalificerade till Damer Div 1:1 som spelar trippelmöte, lag placerade 4-6 får frågan om deltagande i Damer Div 1:1 i fallande ordning. Övriga lag spelar dubbelmöte i Damer Div 1:2. Damer Div 1:1 spelar slutspel med ev play-in matcher, semifinaler och final.

Herrar Div 2 kommer att spelas med dubbelmöte över säsongen och ett slutspel med lag placerade 1-4.

Reservlag ges inte plats i slutspelen.

Upp och nedflyttningar för innevarande säsong presenteras på www.hallandsibf.se. Förening har rätt att anmäla flera lag i divisionssystemet för damer och herrar. Förening får spela med ett lag per division (undantaget lägsta serierna). Ett representationslag som vinner serie har inte rätt att tacka nej till uppflyttning. Vinner ett reservlag serien och laget inte kan flyttas upp (på grund av representation i serien ovan) går frågan till nästa bäst placerade representationslag på placering 2-4. Är inget representationslag intresserade kan frågan gå vidare till bäst placerade reservlag.

Hallands Innebandyförbund förbehåller sig rätten att fylla ut vakanser direkt eller via kval. Ett kvalspel avgörs med förenklade Europacupregler med ett hemma och ett borta möte. Mål på bortaplan räknas inte dubbelt. Skulle det vara oavgjort totalt i poäng och antal mål efter andra matchen ska 10 minuter sudden death spelas. Därefter straffar enligt Regelhandboken.

 

Matchprotokoll
I samtliga serier ska laguppställningen för bortalaget vara inlagd i IBIS senast 24 timmar innan matchstart.

Sekretariatet ska i god tid före matchstart lämna ut matchprotokoll för kontroll och komplettering av lagledare. Detta för att kontrollera att laguppställning i IBIS är korrekt.

Protokollförare ska kontrollera att protokollet/IBIS innehåller maximalt 20 spelare och 5 ledare och har undertecknats av respektive lagledare, samt att lagkapten och målvakt/er är markerad. Samtliga ledare som befinner sig i båset ska inneha en giltig ledarlicens.

Under matchen ska protokoll och liverapportering i IBIS föras över mål, straffslag, timeout och utvisningar, period och tid när situationen inträffat, samt målskytt, passningsläggare till mål, utvisad spelares eller ledares nr och utvisningskoder. Protokollföraren ska endast notera uppgifter om målskytt, passningsläggare, utvisad spelare eller ledare, utvisningstid och orsak, meddelad från domaren. Ledare ska noteras som L1 till L5 om dessa blir utvisade.

Protokollföraren ska omedelbart efter denne har fått spelarens/spelarnas nummer, kontrollera att dessa finns noterade på matchprotokollet och ge klartecken till domarna.

Sekretariat ska efter match fylla i matchresultat, total publik, protokollförares telefon på dagtid, protokollförarens underskrift samt namnförtydligande på protokollet som en bekräftelse på dess riktighet. Sekretariat ska även se till så att domarna skriver under protokollet och tar med sig detta från matchen.

 

Rapportering av matchresultat
Samtliga matcher i seniorserier ska liverapporteras (händelserapportering) i IBIS. Särskilda direktiv för detta gäller. Förening som missköter liverapportering åläggs fastställd administrativ merkostnad.