Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Distriktsmästerskap Ungdom 2020/2021

För ungdomsklasserna spelas DM den 13-15 november 2020 och DM arrangeras av följande föreningar:

Flickor 03/04 - 

Pojkar 03/04 - 

Flickor 05/06 - 

Pojkar 05/06 - 

Flickor 07/08 - 

Pojkar 07/08 - 

Bäst i Halland - December 2020

 

 

Förutsättningar ungdoms DM 19/20