Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Cuper

Om förening önskar arrangera turnering ska detta medges av Hallands Innebandyförbund. Ansökan sker på fastställd blankett. Ansökan om att arrangera turnering ska inges senast två månader före turneringsstart. Detta görs på blanketten "Sanktionsansökan" som skickas till halland@innebandy.se och samtidigt inbetalas sanktionsavgiften för turneringen. 

I åldersklasserna 11 år och yngre får det inte koras slutsegrare i turneringar. Poängberäkning, tabell och skytteliga får inte förekomma.

Förening som avser att anordna tävling med deltagande av utländsk förening ska tillståndsansökan åtföljas av en förteckning över deltagande lag och tävlingens föreskrifter på engelska. SDF ska vidarebefordra sådan ansökan till SIBF för godkännande.

 

 

 

 

 

 

 

Sanktionsansökan