Här tar vi tacksamt emot din feedback på den utbildning du genomfört.

Utbildningens innehåll och material är styrt av Svenska Innebandyförbundet. Med hjälp av utvärderingen vill vi ta med dina tankar och inspel i diskussionerna kring utvecklingen av framtida utbildningar. 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS