Tävlingsavgifter

ADMINISTRATIVA MERKOSTNADER

Urdragningsavgift seniorserie efter seriestart (senior), 8 000 kr

Urdragningsavgift efter seriestart (övriga), 6 000 kr

Urdragningsavgift DM,  2 000 kr

WO avgift seriespel senior (per match),  3 000 kr + merkostnader

WO avgift seriespel röd nivå 1 500 kr + merkostnader

Ej deltagande vid Sammandrag (blå och grön nivå), 500 kr

Protestavgift (per match), 2 000 kr

Matchflytt efter 1 oktober, 100 kr

Sen matchflytt där förbundet tillsätter domare, 4 arbetsdagar eller senare,  1 000 kr

Sen matchflytt där förbundet tillsätter domare, 1 arbetsdag eller senare, 3 000 kr + merkostnader

Sen matchflytt där förening tillsätter domare, 4 arbetsdagar eller senare, 500 kr

Flytt av match utan ansökan (per förening), 2 000 kr

Försummad resultatrapport (per missat resultat), 500 kr

Ej inlagd laguppställning i IBIS (bortalag), 500 kr

Ej liverapporterad match, 1 000 kr

Misskötsel av domarutbetalning, 2 000 kr

Uppenbart nonchalerande av licensförfarandet, 3 000 kr + per spelare 500 kr

Ej inlagda uppgifter i IBIS, 1 000 kr + 500 kr per lag

Saknad ledarlicens/tillfälle, 1 000 kr

Ansökan om spelardispens/spelare, 200 kr

Okvalificerad spelare/tillfälle,  1 000 kr

Domare som inte fullgör uppdrag/tillfälle, 500 kr